STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Wg Słownika Socjologii i Nauk Społecznych (2004): "termin <stratyfikacja> jest zwykle stosowany w socjologii w odniesieniu do badań struktur nierówności społecznej, to znaczy wszelkich systematycznych nierówności między grupami ludzi, które powstają jako niezamierzona konsekwencja procesów i stosunków społecznych. (...)  Badania stratyfikacji społecznej mają trzy cele. Pierwszy - to ustalenie w jakim stopniu klasa lub status dominują na poziomie społeczeństwa, w tym sensie, że decydują o działaniu społecznym. (...) Drugim celem jest analiza struktur klasowych i struktur statusu oraz wyznaczników kształtowania się klasy i statusu (...) Trzecim celem badań nad stratyfikacją społeczną jest dokumentowanie nierówności warunków, możliwości i sytuacji grup społecznych oraz sposobów utrzymywania przez nie granic klasowych  lub granic statusu. (...) Tak więc, najogólniej mówiąc, stratyfikacja społeczna to różne aspekty kształtowania się klas i grup statusowych, traktowane jako klucz do zrozumienia integracji społecznej, czyli tego, że relacje społeczne zarówno łączą, jak dzielą, oraz konsekwencji tego stanu rzeczy dla ładu społecznego."

Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, red. naukowa polskiego wydania Marek Tabin, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, ss. 364-365.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja (stratyfikacja społecznauwarstwienie społeczne) – pojęcie socjologiczne wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Stratyfikacja społeczna mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa.

Historia zna cztery podstawowe systemy stratyfikacji społeczeństw: niewolnictwosystem kastowysystem stanowy i system klasowy.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Stratyfikacja społeczna" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja społeczna jest hierarchicznym układem pozycji kształtowanych przez stosunki wyższości i niższości społecznej. Obok stosunków między obywatelem i państwem, lub stosunków własności, są to między innymi interpersonalne kontakty w życiu codziennym. Reprezentanci różnych kategorii spotykają się w pracy i poza pracą, utrzymują znajomości sąsiedzkie i wchodzą w inne styczności zacierające dystanse społeczne. Strukturotwórcza rola stosunków społecznych najbardziej dochodzi do głosu w wyborach małżonka i bliskich znajomych.

Źródło definicji (elektroniczne): Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988-2008, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 1, 2012, s. 233.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga