SĄSIEDZTWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SĄSIEDZTWO

Sąsiedztwo jest wyrażane za pomocą współczynnika najbliższego sąsiada, a także za pomocą ekwidystant, które wyznaczają sąsiedztwo obiektów w określonych przedziałach odległości. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska