IMPREZA W DOMU KULTURY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła IMPREZA W DOMU KULTURY

Definicja wyliczająca, rekonstruowana: imprezy w domu kultury, ośrodku, klubie i świetlicy.

 Do imprez tego rodzaju GUS zalicza:

- seanse filmowe,

- wystawy,

- występy zespołów amatorskich,

- występy artystów i zespołów zawodowych,

- dyskoteki,

- prelekcje, spotkania, wykłady,

- imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne,

- konkursy

- inne (imprezy rzadko organizowane, jednak cieszące się znacznym zainteresowaniem) (Sic! - BF)

Źródło definicji (papierowe): Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, s.144.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga