ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Wg  Encyklopedii Antropologii społeczno kulturowej (2002, 2008): "Działania członków społeczeństwa w ich powiązaniach ze *strukturą społeczną. Od czasów Bronisława Malinowskiego termin ten był preferowaną deskrypcją społeczeństwa przez tych, którzy faworyzują perspektywy badawcze skupiające się na działaniu społecznym (np. Raymond Firth) podczas gdy <struktura społeczna> preferowana była przez tych (np. strukturalistów i strukturalnych funkcjonalistów), którzy  postrzegają społeczeństwo jako całość składającą się bardziej z powiązanych elementów niż z działań."

Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, WWarszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, ss. 719-720.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga