TOLERANCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TOLERANCJA

Tolerancja, socjologia, uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. odmiennych od poglądów oceniającego; nie obejmuje idei antyhumanitarnych lub zbrodniczych.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 871.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TOLERANCJA

Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”, „ścierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.

Zasada tolerancji jest kontrowersyjna. Społeczni konserwatyści twierdzą, że z góry skazuje ona społeczeństwa na „tolerowanie” zwyczajów i zachowań, które są odstępstwem od społecznej normy. Może też upoważniać ludzi sprawujących władzę do faktycznego zwalczania odmienności. Zamiast tego proponują więc pojęcia moralności obywatelskiej i pluralizmu. Zwolennicy tradycyjnego fundamentalizmu krytykują tolerancję, gdyż widzą w niej formę moralnego relatywizmu. Ci, którzy ją popierają, definiują ją jako poszanowanie odmienności. (...) Tolerancja jest historycznie zmienna.  więcej

 (zmiany red. - KM)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Tolerancja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak