RELACJE Z ŻYCIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła RELACJE Z ŻYCIA

Wg Normana K. Denzina: "Relacje z życia ogniskują się na życiu lub jego fragmencie w relacji danej jednostki. Różnią się od historii życiowych, ponieważ koncentrują się na doświadczeniach zanurzonych w rozwijającym się procesie, który badacz chce poddać interpretacji."

Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga