RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA

Wg Stefana Czarnowskiego: "W rzeczywistości społecznej nie mamy  migdy do czynienia z czystym psychizmem ani z czystą materią. Wówczas nawet, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się nam, że badamy li tylko psychiczne treści i formy, przekonywamy się, że są one zespolone nierozdzielnie z faktami materialnymi."

Źródło definicji (papierowe): Stefan Czarnowski, Kultura (w:) Tegoż, Dzieła, tom I, Warszawa 1956, s.16.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA

Wg Alfreda Schütza (1954), 2008: "Pojęcie <rzeczywistości społecznej> pragnę rozumieć tu jako łączną sumę wszystkich obiektów i zdarzń w świecie społecznokulturowym, doświadczanych za pomocą myślenia zdroworozsądkowego przez zwykłych ludzi, żyjących pośród bliźnich i powiązanych z nimi różnorodnymi interakcjami. Jest to świat obiektów kulturowych oraz instytucji społecznych, w którym się urodziliśmy, w którego ramach musimy się odnaleźć i wypracować porozumienie. Od samego początku my, aktorzy na scenie społecznej, doświadczamy świata, w którym żyjemy jako świata natury, jak i świata kultury. Postrzegamy go nie jako świat prywatny, lecz jako intersubiektywny, czyli świat wspólny dla nas wszystkich, zarówno aktualnie dany tu i teraz, jak i potencjalnie dostępny dla każdego. Należy też do tego dodać międzyludzką komunikację oraz język."

Źródło definicji (papierowe): Alfred Schütz, O wielości światów, Kraków: Nomos, 2008, ss.6-7.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga