LIRYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LIRYKA

Liryka - gatunek literacki, będący najstarszą formą poezji, w którym autor przekazuje swoje uczucia, emocje i wrażenia jakiejś osobie bądź innemu obiektowi inspiracji. Teksty liryczne zazwyczaj posługują się wersem i pierwszą osobą, komunikując najbardziej intymne i subiektywne przeżycia oraz stany człowieka. Rytm i metrum utworu lirycznego zależy wyłącznie od jego autora. Najbardziej typową formą ekspresji liryki jest wiersz, choć w szerszym rozumieniu liryka obejmuje także m.in. odę, piosenkę, balladę, prozę poetycką czy dramat liryczny. Nazwa gatunku pochodzi od instrumentu - liry, używanego w antycznej Grecji do akompaniowania poezji, którą wówczas  śpiewano. Język liryczny charakteryzuje się obecnością takich komponentów jak: podmiot liryczny, przedmiot liryczny, motyw liryczny, stan liryczny, postawa liryczna, temat liryczny. Komponenty charakteryzujące ogólnie cały gatunek to: wiersz, wers, strofa, metrum, intonacja, rytm, rym. więcej
Stan na  15.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Liryka" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Liryka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK