RADIO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła RADIO

Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych. Przedrostek radio- (w sensie nadawania bezprzewodowego) jest pierwszy raz notowany w słowie radioconductor (radioprzewodnik), utworzonym w roku 1897 przez francuskiego fizyka Édouarda Branly'ego od czasownika oznaczającego promieniować, z łacińskiego radius (promień koła, promień światła). Słowo radio ma w języku polskim kilka znaczeń, z których najczęściej spotykane, to:

  • radiofonia, czyli system rozpowszechniania drogą radiową publicznie dostępnych audycji,
  • rozgłośnia radiowa – instytucja opracowująca i nadająca program radiowy. Zazwyczaj dysponuje własnym studiem radiowym, aparaturą do rejestracji i obróbki dźwięku oraz redakcją,
  • radioodbiornik – urządzenie umożliwiające odbiór i odsłuchiwanie audycji radiowych. (przykład: Włączyć radio. Radio grało na cały regulator. Radio tranzystorowe),
  • radiostacja, radiotelefon, CB radio – urządzenie służące do prowadzenia łączności radiowej. (przykład: Dalsze informacje otrzymacie przez radio),
  • aparatura do zdalnego sterowania urządzeń, np. modeli samolotów.
    (drobne zmiany red. - PI)
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Radio" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK