INTERPRETACJA HUMANISTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INTERPRETACJA HUMANISTYCZNA

"Interpretację humanistyczną określić można w pierwszym przybliżeniu jako czynność formułowania odpowiedzi na pytanie typu: <Dlaczego X podjął taką a taką czynność?> albo: <Dlaczego X nadał wytworowi swej czynności takie a takie cechy?>; odpowiedź ta składałaby się z: (1) założenia o racjonalności, (2) opisu wiedzy X-a wyodrębniającej możliwe do podjęcia przez niego czynności oraz określającej ich rezultaty, (3) opisu charakterystycznego dla X-a porządku wartości utworzonego z owych rezultatów, takiego, że rezultat czynności rozważanej jest wartością preferowaną (przyp. autora: w pewnych przypadkach interpretacji poddaje się nie jedną z czynności C1, C2,....Cn, lecz alternatywę dwu- lub więcejczłonową tych czynności.)"

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa: PWN, 1975, s.23.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga