MORALNOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MORALNOŚĆ

Moralność – zbiór zasad (norm), które określają co jest dobre, a co złe. (...) Zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Przykładem zasady moralnej jest np. zakaz "nie zabijaj". Naruszenie tych zasad powoduje zwykle wewnętrzny konflikt psychiczny, zwany poczuciem winy. więcej

Stan na 29.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Moralność" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit