RECENZJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RECENZJA

pisemna wypowiedź krytyczna prezentująca tekst pisany (...), spektakl teatralny, film, wystawę; zawiera przedstawienie tematu i sposobu jego realizacji w danym tekście, prezentuje jego walory i wady w sposób oceniający, subiektywny. Recenzja omawia zagadnienia istotne dla charakteru danego przekazu (np. w tekście naukowym zwraca uwagę na celność argumentacji, przydatność i oryginalność uzyskanych wyników badań; w przedstawieniu teatralnym – na kreację aktorską, realizację reżyserską, scenografię). (...) 

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.97.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit