GATUNKI DZIENNIKARSKIE

Gatunki dziennikarskie - zespół reguł określających budowę poszczególnych utworów lub materiałów dziennikarskich. Badaniem gatunków dziennikarskich zajmuje się genologia dziennikarska. (...) Podstawę strukturalnej odrębności gatunków dziennikarskich stanowi ich indywidualna funkcja i pozycja podmiotu mówiącego (dziennikarza). Dlatego wyróżnia się gatunki  dziennikarskie:

a)   informacyjne (wzmianka, notatka, zapowiedź, infografia, faits divers, sprawozdanie, relacja, raport, korespondencja, biogram, reportaż, feature, przegląd prasy, infografika) (...) Gatunki informacyjne mają zawierać w sobie przede wszystkim odpowiedź na następujące pytania: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? (...)

b)   publicystyczne (artykuł publicystyczny, artykuł wstępny, felieton, komentarz, recenzja, esej oraz reportaż problemowy) (...) Istotą gatunków publicystycznych jest pogłębianie i problematyzowanie wiedzy o rzeczywistości.

c)  pograniczne (wywiad, wywiad hybrydyczny, debata, talk-show, czat, hipertekst, blogi reportażowe. Gatunki te charakteryzują się tym, że częściowo grają rolę typowo informacyjną, a częściowo publicystyczną, a więc pokazując fakty, zarazem ujawniają poglądy osób biorących udział w rozmowie (...) czasem noszą znamiona sensacji czy reżyserowanego skandalu (m.in. talk- show).

Ze względu na formę przekazu i miejsce publikacji gatunki dziennikarskie występują w obrębie rodzajów prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych, wzajemnie się przenikają, zachowując swą poetykę i stanowią odrębną wypowiedź medialną. (...) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss. 66-67.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIENNIKARZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): HIPERTEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LIST DO REDAKCJI, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PUBLICYSTYKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): RELACJA REPORTERSKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): REPORTAŻ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WARSZTAT DZIENNIKARSKI, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYWIAD
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Styczeń, 2014 - 00:04