LUD

 Wg Giuseppe Cocchiary: "Lud jest  wyrazicielem pewnego światopoglądu, pewnych postaw duchowych, umysłowych, kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych, posiadających własne, specyficzne, określone cechy charakterystyczne."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Giuseppe Cochciara, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa: PIW, s.16.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 18:43