WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Wg Słownika terminologii medialnej: "(...) ogólne określenie umiejętności (sprawności) dziennikarza w zakresie pozyskiwania informacji, budowania przekazów oraz wykorzystywania możliwości technologicznych stwarzanych przez dane medium. Na warsztat dziennikarski składa się wiedza merytoryczna w danej dziedzinie (np. polityki, ekonomii, kultury, historii, itd.), umiejętności psychologiczne nabyte lub wrodzone (np. empatia), wiadmości z zakresu technik perswazyjnych, sprawność językowa, wiadomości o technologiach medialnych i dostępnych źródłach informacji, a także zdolność pracy w grupie zawodowej, odporność na stres, odpowiedzialność za słowo i poczucie zakresu jego wolności. Część elementów warsztatu dziennikarskiego może zostać przyswojona w trakcie kształcenia dziennikarzy, jednak rzeczywiste opanowanie  wszystkich umiejętności następuje przez praktykę zawodową i samokształcenie. "

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s. 230.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 19:53