TAKSONOMIA LUDOWA

 "(...) tubylcze systemy kulturowe nie są jakimiś niedoskonałymi, mętnymi wersjami w pełni racjonalnej i koherentnej logicznie wiedzy Zachodu kodyfikowanej przez naukę nowożytną, ale równie logicznymi, czasem niezwykle skomplikowanymi produktami kategoryzowania doświadczenia przez każdą kulturę, jakkolwiek wydawałaby się ona <prymitywna> czy <dzika>. Wraz z rozwojem badań z kręgu logiki pojęć kulturowych zaczęto stosować jeszcze inne określenia nowego kierunku (etnonauki - BF): <analiza formalna>, <analiza składnikowa>, <taksonomia ludowa>, <etnosemantyka> i inne." (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Michał Buchowski, Wprowadzenie, (w: ) tenże (red.), Amerykańska antropologia kognitywna, Warszawa: Instytut Kultury, 1993, s. 12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 8 Grudzień, 2013 - 21:06