SYSTEM

Alfred Louis Kroeber (1948): "System czy konfiguracja jest zawsze z natury czymś innym i czymś więcej niż sumą swoich części; włącza on również stosunki między częściami, siatkę powiązań między nimi, która uzupełnia go o dodatkowy element znaczący. Jest to dobrze znane psychologii postaci. <Forma> kultury może więc być określona jako system (pattern) relacji między konstytuującymi ją częściami."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Alfred Louis Kroeber, Anthropology, New York:Harcourt, Brace and Company, 1948, s.293.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): STRUKTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 4 Listopad, 2017 - 15:34