Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Systemowe wymiary deficytu obywatelstwa bezrobotnych uczestników szarej strefy w powiecie ostrowskim (praca magisterska) 2007 Justyna Rajczyk prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System zarządzania kryzysowego w Polsce – zaprojektowanie instytucji (Praca magisterska) 2001 Mariusz Stus dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
System szkolenia mediatorów oraz proces profesjonalizacji zawodu mediatora (praca magisterska) 2013 Małgorzata Rojek dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System polityczny Białorusi w ujęciu socjologicznym (praca magisterska) 2008 Dorota Orłowska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System opieki zastępczej nad dziećmi w powiecie kwidzyńskim w latach 1999-2005 (praca magisterska) 2006 Anna Pakulska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System opieki nad osobami psychicznie chorymi w środowisku lokalnym (praca magisterska) 2007 Magdalena Błaszczyk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System ocen pracowników naukowych. Analiza przypadku - Instytut Lotnictwa w Warszawie (praca magisterska) 2011 Anna Puchała prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System ocen okresowych pracowników, jako element kultury organizacyjnej i polityki personalnej przedsiębiorstwa (praca licencjacka) 2010 Justyna Krawczycka dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System najmu lokali socjalnych (na przykładzie Dzielnicy Wola w Warszawie) (praca magisterska) 2007 Katarzyna Rakowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
System edukacji w Wielkiej Brytanii po 1945 roku w świetle nierówności społecznych kraju (Praca magisterska) 2000 Beata Świderska-South prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
System a podmiot. Emancypacja podmiotu w perspektywie teorii systemu (praca magisterska) 2005 Michał Bujalski prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Syndrom wypalenia zawodowego wśród ratowników medycznych w Polsce (praca magisterska) 2013 Agnieszka Ślefarska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Syndrom współuzależnienia u żon alkoholików (praca magisterska) 2006 Anna Świętochowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Syndrom Uroborosa. Analiza rynku telewizyjnego w Polsce na przełomie wieków (Praca magisterska) 2004 Leszek Szycman prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Symbolika tatuażu oraz wizerunek osoby tatuowanej dzisiaj i na przestrzeni wieków. Analiza socjologiczna zjawiska (praca magisterska) 2008 Iwona Stefańczuk prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia (praca magisterska) 2005 Iwona Zdanuczyk prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Symbole wspólnot wyobrażonych związek tradycji castells z nacjonalizmem katalońskim (Praca magisterska) 2015 Maciej Barczak prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Swoi czy obcy? Analiza małej społeczności lokalnej, mieszanej etnicznie i wyznaniowo (Praca magisterska) 2002 Piotr Wierzbicki prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Swobodny przepływ osób między Polską a Unią Europejską. Analiza dyskursu eksperckiego (Praca magisterska) 2003 Agnieszka Sępioł prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Svanholm. Społeczny eksperyment wspólnotowy w warunkach współczesnego społeczeństwa duńskiego (Praca magisterska) 2004 Katarzyna Petersen-Ozimek prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Suwalska specjalna strefa ekonomiczna. Socjologiczne studium przypadku (Praca magisterska) 2001 Karol Radzewicz prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Surfowanie po kanapach. Badanie jakościowe funkcjonowania międzynarodowej społeczności podróżników (Praca magisterska) 2014 Ewa Godlewska dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Suma wszystkich strachów. Internet jako kompendium wiedzy o horrorach. Analiza wybranego polskiego portalu internetowego (praca magisterska) 2009 Dobrosława Stoma prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sukces życiowy widziany oczami studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2012 Anna Górska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sukces zawodowy w wyobrażeniach młodych (praca magisterska) Iwona Gloc prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Sukces we współczesnej Polsce - różne rodzaje i wymiary sukcesu. Na podstawie analizy miesięcznika "Sukces" (praca magisterska) 2008 Oliwia Szysz prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sukces w szkole czy wbrew szkole. Dziecko romskie i dziecko wietnamskie w polskiej szkole (Praca magisterska) 2002 Wojciech Połeć prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sukces i porażka na rynku prasowym. Socjologiczna analiza funkcjonowania „Gazety Wyborczej” i „Życia” (Praca magisterska) 2003 Renata Cegłowska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sukces i permisywizm w systemie wartości młodzieży małomiasteczkowej i wielkomiejskiej (praca magisterska) 2006 Ewa Krasuska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sukces i ludzie sukcesu - wyobrażenia a rzeczywistość. Konfrontacja wizerunków sukcesu przedstawianych przez studentów UW z sukcesem widzianym oczami tych, którzy go osiągnęli (praca magisterska) 2012 Zbigniew Godziński prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Substancje psychoaktywne w twórczości (praca magisterska) 2013 Iwona Gregorowicz prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Subkultury w ponowoczesności na przykładzie słuchaczy indie rocka (praca magisterska) 2010 Filip Sarniak prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Subkultury młodzieżowe, czy nadal aktualne? (praca magisterska) 2009 Malwina Magdziarz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Subkultura techno i jej związki z kulturą masową (praca magisterska) 2000 Agnieszka Marchel Dr hab. Barbara Fatyga Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Subkultura Rastafari w Polsce – analiza socjologiczna (Praca licencjacka) 2014 Barbara Detyna dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stypendyści programu Erasmus. Studium socjologiczne stylu życia (praca magisterska) 2012 Izabella Kaczmarczyk prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stypendia socjalne dla młodzieży z terenów wiejskich w Polsce w latach 2004-2009 - analiza systemu (praca magisterska) 2009 Piotr Bobruk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Style życia lansowane w warstwie ikonicznej wideoklipów. Analiza wybranych przykładów z muzyki pop (praca magisterska) 2006 Piotr Bartosiak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Style życia jako kategoria socjologiczna i podstawa segmentacji konsumentów (Praca magisterska) 2002 Dominika Grusznic-Drobińska dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Style życia i plany życiowe maturzystów z liceów ogólnokształcących i artystycznych (praca magisterska) 2004 Iwona Różycka dr hab. , prof. UW Maria Czerwińska-Jasiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej (praca magisterska) 2007 Anna Łoś prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia w środowisku ludzi biznesu w świetle wybranych publikacji (Praca magisterska) 2002 Magdalena Brylska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Styl życia ujmowany w aspekcie wzoru zachowania a siła doznań stresu informacyjnego (praca magisterska) 2005 Ewa Wieczorowska prof. dr hab. Maria Ledzińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Styl życia polskiej młodzieży w czasie rewolucji informacyjnej i globalizacji. Porównanie spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi ze wspólnoty religijnej i z ruchu feministycznego (praca magisterska) 2006 Katarzyna Wiernicka dr Tomasz ukowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Styl życia polskiej klasy średniej na przykładzie zwyczajów związanych z jedzeniem (praca magisterska) 2012 Martyna Banaś dr Marcin Kocór Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Styl życia polskich singli. Analiza zjawiska (praca magisterska) 2008 Karol Zapart prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia oraz specyficzna percepcja rzeczywistości społecznej uczestników subkultury hardcore (praca magisterska) 2008 Marek Zbytniewski brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek (praca magisterska) 2011 Monika Kazberuk dr Małgorzata Bieńkowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Styl życia blogerek modowych (praca licencjacka) 2014 Natalia Dziążak dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia baletnicy - dążenie do perfekcji (praca licencjacka) 2012 Daria Biedrzycka dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia a świadomość zdrowotna Polaków. Wybrane aspekty zagadnienia w kontekście zachorowań na nowotwory złośliwe (praca licencjacka) 2010 Anna Piechutowska dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studniówka jako „rytuał przejścia”? Na przykładzie jednego z warszawskich liceów ogólnokształcących (Praca licencjacka) 2015 Marta Rybak prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Studniówka jak ze zdjęcia. Antropologiczna analiza fotografii studniówkowej (praca magisterska) 2013 Ida Świerkocka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium zabawy na podstawie warszawskiego klubu (praca magisterska) 2011 Stanisław Winch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium socjologiczne współczesnego zgromadzenia kontemplacyjno-pustelniczego na przykładzie Zakonu OO. Kamedułów z Bieniszewa pod Koninem (praca magisterska) 2009 Radosław Gemel prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium socjologiczne procesów rekrutacyjnych pracowników (praca magisterska) 2013 Dorota Cieplińska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium przypadku Duszpasterstwa Akademickiego „Studnia”- funkcje społeczne wspólnoty katolickiej (Praca licencjacka) 2015 Patryk Mikulski dr Barbara Bossak-Herbst Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w opinii studentów. Do jakiej kariery i jak przygotowują? (praca magisterska) 2008 Marek Kowalewski prof. UW, dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studia częściowe w ramach programu Erasmus w opiniach warszawskich studentów (praca magisterska) 2010 Maria Grądzka prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Student w sieci. Aktywność internetowa i typy użytkowników Internetu wśród krakowskich studentów (praca magisterska) 2009 Ewa Kubica brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Studenci zagraniczni programu Erasmus. Styl życia i tożsamość (praca magisterska) 2008 Agata Łuczyńska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studenci białoruscy na polskich uczelniach wyższych. Studium nad „Programem stypendialnym rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego (praca magisterska) 2010 Anna Rokita prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strukturalne modele informacyjne i modele logarytmiczno-liniowe. Dwa podejścia do analizy rozkładów zmiennych nominalnych (Praca magisterska) 2003 Michał Bojanowski prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Struktura społeczna w Polsce w percepcji społecznej – wpływ sposobu sformułowania pytań ankietowych o wartości numeryczne na odpowiedzi respondentów (Praca magisterska) 2003 Joanna Pakuła prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Struktura i społeczne konsekwencje bezrobocia w Polsce w latach 1992-1999 (Praca magisterska) 2001 Tomasz Jerzyński dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Struktura dochodów i wydatków młodzieży jako odzwierciedlenie stylów życia (praca magisterska) 2013 Magdalena Czyż dr hab. Andrzej Sagan prof. UE Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Stres zawodowy jako problem współczesnego środowiska pracy (Praca licencjacka) 2014 Marta Miklas dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stres w życiu studentów na podstawie badań społeczności akademickiej w roku 2006 (praca magisterska) 2007 Agata Rybus prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stres w pracy przedstawiciela handlowego. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (praca magisterska) 2004 Agnieszka Kaźmierska dr Zbigniew Czwartosz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Stres pourazowy i wsparcie społeczne wśród pracowników pogotowia ratunkowego (praca magisterska) 2006 Edmund Solak dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Streetracing - hobby czy styl życia (praca magisterska) 2008 Magdalena Pietrasiak dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Street Art - polityka kulturalna a sztuka niekomercyjna (praca magisterska) 2012 Anna Dziuba dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Strategie personalne firm wobec pracowników zatrudnionych w nietypowych formach zatrudnienia (praca magisterska) 2008 Ewa Gandurska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie międzykulturowe w irlandzkim sektorze publicznym (w oparciu o wybrane przykłady) (praca magisterska) 2010 Agnieszka Kołodziejczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie kreowania znaczenia w reklamach środków farmaceutycznych - podejście zintegrowane. Analiza komunikatów reklamowych z lat 2007-2008 (analiza zawartości i semiotyczna) (praca magisterska) 2009 Tatiana Popadiak-Kuligowska prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie konstruowania sensu w społeczeństwie tradycyjnym i ponowoczesnym (Praca magisterska) 2002 Łukasz Gajewski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Strategie komunikacyjne warszawskich instytucji kultury w serwisie społecznościowym Facebook (praca magisterska) 2012 Katarzyna Matej prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie i dylematy tożsamościowe osób o heterogenicznym pochodzeniu etniczno-narodowym w świetle teorii Anthony'ego Giddensa (praca magisterska) 2014 Katarzyna Stasiak dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Strategiczne uspołecznianie polityk regionalnych . Style konsultowania Strategii Rozwoju Województw (2009-2013). Analiza porównawcza (Praca magisterska) 2014 Mikołaj Niziński dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Strategia promocyjna Katalonii w dzienniku "La Vanguardia" jako wyraz tożsamości narodowej Katalończyków (praca magisterska) 2011 Sylwia Mordarska dr hab. Krystyna Romaniszyn prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Strata nienarodzonego dziecka a potrzeba wsparcia dla osieroconych matek (praca magisterska) 2011 Małgorzata Wachnicka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strach przed wiktymizacją oraz obraz miasta w świadomości mieszkańców warszawskich dzielnic (praca magisterska) 2013 Justyna Stasiak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strach przed przeludnieniem. Wpływ tez Thomasa R. Malthusa na teorię i praktykę działań populacyjnych - perspektywa socjologiczna (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Cyrynger dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999 (praca magisterska) 2010 Grzegorz Ramatowski prof. dr hab. Wojciech Śleszyński Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku (praca magisterska) 2009 Marcin Stulgis prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Stosunki polsko - żydowskie na przykładzie dyskursu medialnego wokół filmu "Pokłosie" (praca magisterska) 2013 Adriana Baranowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych (praca licencjacka) 2013 Jarosław Gawryluk dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Stosunek Polaków do demokracji - na podstawie badań CBOS, prowadzonych od 1990 roku (praca magisterska) 2009 Juliusz Szczepański prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek osób studiujących do wybranych form uzależnień (praca magisterska) 2009 Magdalena Kwiatkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek młodzieży studiującej do związków formalnych i nieformalnych (praca magisterska) 2013 Natalia Gałązka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek młodzieży do starszego pokolenia (praca magisterska) 2006 Monika Milewska dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek młodzieży do dopalaczy (praca magisterska) 2012 Urszula Borowiecka prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek do zwierząt na przykładzie badań z udziałem mieszkańców Warszawy (praca magisterska) 2008 Zuzanna Szopowska dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny młodych ludzi z rodzin pełnych i rozwiedzionych (praca magisterska) 2012 Katarzyna Kępińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosunek do norm prawnych studentów I-go i V-go roku studiów (praca magisterska) 2007 Joanna Tarraro prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosowanie kar fizycznych w wychowaniu dzieci - opinie i doświadczenia studentów warszawskich (praca magisterska) 2012 Magdalena Beliniak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stosowanie coachingu w organizacji- perspektywa menadżera (praca licencjacka) 2012 Dominika Bukowska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypy w postrzeganiu roli kobiet w życiu społecznym w Polsce (Praca magisterska) 2002 Joanna Myszak prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stereotypy ról płciowych w szkole (praca magisterska) 2009 Anna Brejtkopf prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypy płciowe w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym (praca magisterska) 2014 Agata Kwietniewska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony