Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Wątek tragizmu w twórczości literackiej i publicystyce Amosa Oza (praca magisterska) 2005 Maria Starzewska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wątek dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w podręcznikach do katechezy dla szkół ponadgimnazjalnych (praca magisterska) 2006 Małgorzata Dąbrowska prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wawrzyszew. Socjalistyczne osiedle w wolnorynkowej rzeczywistości (Praca magisterska) 2003 Małgorzata Markuszewska prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Warunki życia emerytowanych kolejarzy (praca magisterska) 2008 Michał Molik prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warunki pracy w firmie telekomunikacyjnej a życie prywatne pracowników (praca magisterska) 2006 Aneta Grabowska prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wartość statystycznego życia ludzkiego w Polsce. Analiza wykorzystująca wybory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Praca magisterska) 2004 Michał Krawczyk prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wartość małżeństwa w oczach młodych ludzi (praca magisterska) 2008 Magdalena Karwacka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wartości w reklamie (praca magisterska) 2004 Monika Godewska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Wartości w kulturze organizacyjnej. Czynnik determinujący kształtowanie, funkcjonowanie i przekształcanie się organizacji (Praca magisterska) 2003 Agnieszka Haber prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wartości uznawane przez młodzież licealną (praca magisterska) 2011 Joanna Pobudkiewicz prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wartości rdzenne społeczności Łemków w Polsce (Praca magisterska) 2004 Grzegorz Górski dr Robert Wyszyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wartości i wzory zachowań seksualnych propagowane przez czasopisma młodzieżowe (praca licencjacka) 2010 Angelika Mioduszewska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawskie Słoiki jako nowe zjawisko społeczne. Wyjaśnienie problemu na podstawie analizy treści przekazów medialnych oraz przeprowadzonych badań społecznych (praca magisterska) 2013 Julia Kaczmarska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawskie klubokawiarnie jako innowacyjne instytucje kultury na tle społeczeństwa konsumpcyjnego (praca licencjacka) 2012 Natalia Hoffman dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawskie Kawiarnie Obywatelskie: między śródmiejską centralnością a dzielnicową lokalnością (Praca magisterska) 2014 Wojciech Kacperski prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Warszawskie kawiarnie lokalne. Zjawisko kawiarnianości i funkcjonowanie kawiarni lokalnych (praca licencjacka) 2014 Piotr Brzeziński dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawscy taksówkarze kontra przewoźnicy. Charakterystyka wzajemnych relacji i strategii działania w kontekście rynku przewozu osób (Praca magisterska) 2014 Marta Turczyn dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Warszawscy buskersi - próba charakterystyki na przykładzie wybranej grupy muzyków ulicznych (praca licencjacka) 2015 Anna Złocka dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawa jako miejsce do życia, zamieszkania i założenia rodziny (praca magisterska) 2011 Przemysław Brożek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawa doświadczona wojną w oczach jej mieszkańców (praca licencjacka) 2011 Maria Buko dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Walka o legalizację marihuany w Polsce. Analiza działań ruchu Wolne konopie (praca magisterska) 2013 Edyta Zyśk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Waffen SS III Rzeszy jako próba realizacji koncepcji żołnierza politycznego (Praca magisterska) 2003 Maciej Kaczorowski dr hab. Jarosław Kilias Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
W trosce o rodzinę pracownika. Analiza działań podmiotów odpowiedzialnych za ułatwianie godzenia życia zawodowego z rodzinnym (praca magisterska) 2008 Marta Nowak-Błesznowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
W świecie Orwella. Lektura własnej teczki w doświadczeniu opozycjonistów lat 80 (praca magisterska) 2011 Aleksandra Kobylińska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
W stronę społeczeństwa „familijnego”. Zaufanie Polaków na podstawie badań sondażowych – analiza wtórna (praca licencjacka) 2011 Katarzyna Jaworek dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
W poszukiwaniu wiedzy i doświadczenia. Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus (praca magisterska) 2006 Agnieszka Zowczak dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
W poszukiwaniu strategii zarządzania różnorodnością kulturową w organizacjach (Praca magisterska) 2001 Iwona Szewczak prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
W poszukiwaniu skutecznej administracji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie doby transformacji ustrojowej na tle porównawczym (Praca magisterska) 2002 Maciej Orłowski prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
W poszukiwaniu prostszego życia. Analiza socjologiczna zjawiska downshiftingu (praca magisterska) 2012 Aleksandra Rybińska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
W poszukiwaniu „korzennego domu”. Pojęcie „ojczyzny” wśród Łemków mieszkających w powiecie strzelecko-drezdeneckim (Praca magisterska) 2001 Katarzyna Gmaj prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
W niewoli przyjemności i konsumpcji. Wpływ ideologii konsumpcyjnej na treść wybranych polskich czasopism kobiecych (Praca magisterska) 2003 Magdalena Skowyra dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Violencia machista i violencia de genaro? Obraz przemocy wobec kobiet w polskiej i hiszpańskiej prasie codziennej (praca magisterska) 2009 Marta Dziewulska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w zreformowanym systemie edukacyjnym (Praca magisterska) 2004 Mariusz Kozłowski prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Uzależnienie od jedzenia. Program zdrowienia według Anonimowych Żarłoków (praca magisterska) 2010 Anna Maciąg prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uzależnienie od Internetu - moda, mit czy rzeczywistość? (praca magisterska) 2007 Marcin Piołun-Noyszewski dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uzależnienie od gier wideo - analiza zjawiska (praca magisterska) 2009 Magdalena Gołębiewska prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uzależnienie a tożsamość. Wybrane aspekty konstruowania tożsamości w dobie późnej nowoczesności (Praca magisterska) 2002 Agnieszka Szczygielska dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Uwodzenie we współczesnym świecie. Opinie kobiet i mężczyzn o sposobach zdobywania partnera (praca magisterska) 2005 Emilia Ułanowicz prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwarunkowania odsetka kobiet wśród kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w 1998 r. (Praca magisterska) 2003 Joanna Pieśniewska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Uwarunkowania i profilaktyka zachowań samobójczych (praca licencjacka) 2012 Aleksandra Opejda dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwarunkowania biologiczne a społeczne konstrukty płci na przykładzie męskiej skłonności do agresji i dominacji w badaniach i literaturze (praca licencjacka) 2014 Piotr Popławski dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwarunkowania anoreksji psychicznej a rola czynników rodzinnych (praca magisterska) 2010 Izabella Korczykowska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Utylitaryzm Johna C. Harsanyi’ego (Praca magisterska) 2002 Paweł Kotnowski prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Utracona kultura czyli zwolnienia grupowe pracowników (praca magisterska) 2005 Alina Błaszczyk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jako efekt paniki moralnej (praca licencjacka) 2015 Jakub Niedbałka dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Usamodzielnienie dzieci wychowywanych w domach dziecka i w rodzinach zastępczych (praca magisterska) 2005 Anna Turek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Urynkowienie usług edukacyjnych a wzrost nierówności międzyszkolnych (Praca magisterska) 2015 Konrad Suchecki dr Przemysław Sadura Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ursynów. Powstanie i rozwój (Praca magisterska) 2001 Kacper Halski prof. dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Urlop macierzyński, urlop wychowawczy a droga zawodowa kobiet i mężczyzn (praca magisterska) 2010 Anna Krawczyk prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uprawnienia rodzicielskie jako narzędzie ochrony praw matek i ojców w zatrudnieniu (praca licencjacka) 2012 Karolina Orzelska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uprawnienia kobiet związane z macierzyństwem (praca licencjacka) 2011 Edyta Grabarczyk dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Praca licencjacka) 2012 Monika Olechno dr Urszula Abłażewicz-Górnicka - Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniform jako nośnik autorytetu w teatrze interakcji społecznych - próba analizy ubioru wybranych grup zawodowych (praca magisterska) 2006 Małgorzata Serafin prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Unia Europejska - instytucja i jej wizerunek w badaniach opinii publicznej (praca licencjacka) 2011 Agnieszka Damska dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Underclass a przemiany gospodarcze w Stanach Zjednoczonych (Praca magisterska) 2002 Małgorzata Gajda prof. dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Umarły metanarracje, niech żyją nanoopowieści!”, czyli analiza współczesnych zachowań dyskursywnych (praca licencjacka) 2010 Barbara Tołłoczko dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Umacnianie pozycji wyjściowej do negocjacji w realiach mikro i małych firm polskiej branży informatycznej (praca magisterska) 2011 Grzegorz Dawidczyk prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ukryty program amerykańskiej kreskówki dla dzieci pod tytułem Atomówki (the Powerpuff Girls) (praca magisterska) 2006 Małgorzata Saracyn prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Udział partii na poziomie lokalnym w parlamentarnej kampanii wyborczej 2001 r. (Praca magisterska) 2003 Wojciech Klata prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2012 Katarzyna Wolczyk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uczestnicy kanału dyskusyjnego - grupa społeczna czy już społeczeństwo? (praca magisterska) 2002 Renata Bytner dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Uczestnictwo w subkulturze role-playing games jako jeden ze wskaźników kryzysu adolescencji (praca magisterska) 2009 Marcin Dąbrowski prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uczestnictwo w kulturze w opinii mieszkańców osiedla "Słowicza" (Praca licencjacka) 2007 Agnieszka Szymkowiak dr Elżbieta ojko Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uczestnictwo w kulturze studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2010 Katarzyna Paukszto prof. dr hab. Anna Sadkowska-Przecławska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2010 Aneta Karasińska dr hab, prof. UW Krystyna Milczarek-Pankowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze studentów niepełnosprawnych w porównaniu ze studentami pełnosprawnymi (praca magisterska) 2005 Justyna Wiewiórska dr hab., prof. UW Grażyna Dryżałowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze młodzieży ze środowisk marginalizowanych na podstawie diagnozy w obszarze Osiedla Dudziarska w Warszawie (praca licencjacka) 2010 Magdalena Czarnecka dr Anna Frindt-Bajson Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla (praca magisterska) 2005 Magdalena Kijowska dr hab. Mariusz Zemło Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uczestnictwo w kulturze młodzieży małego miasta na przykładzie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Praca magisterska) 2012 Karolina Wójciak dr Elżbieta ojko Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uczestnictwo w kulturze młodzieży licealnej (Praca magisterska) 2011 Joanna Klos dr hab., prof. UW Anna Wiłkomirska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze i zainteresowania kulturalne członków Klubu Seniora Dąb (Praca licencjacka) 2013 Aleksandra Mazur dr Paweł Kossowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo w kulturze i samokształcenie nauczycieli na przykładzie gminy Sadowne (praca magisterska) 2010 Magdalena Gostoł dr hab. prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo studentów w kulturze - badanie studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (praca magisterska) 2009 Marta Otto prof. dr hab. Anna Sadkowska-Przecławska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo młodzieży w kulturze poprzez taniec (Praca magisterska) 2005 Małgorzata Kubicz prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo młodzieży licealnej w kulturze wysokiej i w czasie wolnym od nauki (praca magisterska) 2012 Sylwia Gołajewska dr hab., prof. UW Anna Wiłkomirska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uczestnictwo mieszkańców w kulturze na przykładzie Domu Kultury „KADR” na Służewiu (praca licencjacka) 2014 Ernest Dobkowski dr Elżbieta ojko Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uczestnictwo dzieci w kulturze ludowej. Motywy działalności folklorystycznej (praca magisterska) 2010 Magdalena Partyka dr hab. prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Pedagogiczny
Uchodźcy w Polsce – integracja i praca (praca licencjacka) 2010 Joanna Goluch dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uchodźcy kurdyjscy w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska (praca magisterska) 2009 Wanda Słowik prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uchodźcy - międzynarodowe akty prawne i organizacje wspierające (praca magisterska) 2009 Radosław Kępka prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ubóstwo w gminie Brochów (praca magisterska) 2009 Ilona Kubera prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
U źródeł polskiej publicystyki międzywojennej. Dwa obozy publicystyczne wobec podstawowych kwestii społeczno-politycznych w niepodległej Polsce (praca magisterska) 2006 Tomasz Prusiński prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
U progu integracji z Unią Europejską. Kształtowanie się tożsamości narodowej i tożsamości europejskiej Polaków (Praca magisterska) 2000 Katarzyna Illasiewicz-Zakroczymska prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Typy odbioru radia i muzyki a problem gustu muzycznego (praca magisterska) 2007 Natalia Siódmak-Ryczkowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typologia zachowań podróżnych w pociągowym przedziale w perspektywie dramaturgicznej (praca magisterska) 2013 Barbara Tołłoczko prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typ wykształcenia a jakość partnerstwa w związku(praca magisterska) 2010 Marta Jeznach Kozakiewicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typ kultury organizacyjnej według modelu wartości konkurujących K.S.Camerona i R.E. Quinna, a zadowolenie z pracy na przykładzie wybranej firmy (praca magisterska) 2007 Anna Matias dr Grażyna Fluderska
Typ kobiety a wybór partnera (praca magisterska) 2009 Małgorzata Adamczyk prof. UW, dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typ idealny – koncepcja utopii klasyczną metodą analizy socjologicznej (Praca licencjacka) 2014 Piotr Rutkowski dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Twórczość Roberta Maciejuka przez pryzmat zabiegów optycznych - monografia (praca magisterska) 2014 Anna Deka dr hab. Ewa Kocój Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Twórczość artystyczna a porządek społeczny. Sylwetki malarzy w strukturze społecznej (praca magisterska) 2009 Magdalena Jagielska prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tworzenie tradycji. Lustracja jako sposób kształtowania obrazu Polski Ludowej w pamięci Polaków (praca magisterska) 2011 Krzysztof Kozłowski prof. UW dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tworzenie miejsca, doświadczanie przestrzeni - relacje pomiędzy parkiem narodowym a mieszkańcami wsi na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (praca magisterska) 2007 Krystian Połomski dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tuż przed sakramentalnym "tak". Poziom religijności a zachowania nupturientów (praca magisterska) 2008 Agnieszka Wojtowicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Turystyka masowa. Analiza świata folderów turystycznych (praca magisterska) 2005 Magdalena Biernat prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Turystyka górska jako styl życia (praca magisterska) 2007 Teresa Karolkowska dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trzy wymiary „Samoobrony”. Związek zawodowy – partia polityczna – ruch społeczny (Praca magisterska) 2002 Bartłomiej Marks prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trzy podejścia do analizy problemu odpadów komunalnych (Praca magisterska) 2000 Michał Babicz prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Trzy modele systemowe oceny okresowej pracowników (praca magisterska) 2005 Agnieszka Lewandowska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trzecia fala ekonomii społecznej? Reguła wzajemności w praktyce (praca licencjacka) 2014 Anna Warwas dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony