Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autor Promotorsortuj malejąco Miejsce wydania
Analiza sytuacji studentów na współczesnym rynku pracy i wymagań stawianych przezeń kandydatom do pracy (praca magisterska) 2001 Anna Wierzbicka dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Tożsamość Indian Ameryki Północnej we współczesnym świecie (praca magisterska) 2001 Paulina Rogala prof. UW dr hab. Barbara Fatyga ISNS UW
Reprezentanci klasy średniej i ich styl życia w Polsce (praca magisterska) 2001 Dorota Sadowińska-Rzepka dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Charakterystyka wzorów kobiety, mężczyzny i kobiecości oraz rekonstrukcja ich typów idealnych na podstawie Biuletynu Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa (praca magisterska) 2001 Magdalena Diem dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Wygląd punków - próba interpretacji (praca magisterska) 2001 Joanna Diem dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Uczestnicy kanału dyskusyjnego - grupa społeczna czy już społeczeństwo? (praca magisterska) 2002 Renata Bytner dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Kategoria codzienności w wirtualnym świecie "The Sims" (praca magisterska) 2005 Karolina Łukaszewicz dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Przemoc jako rytuał na przykładzie analizy akt sądowych (praca magisterska) 2005 Grzegorz Mańko dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Karnawał w sieci (praca magisterska) 2005 Albert Hupa dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Powstawanie anomii społecznej i zanik autorytetu nauczyciela (praca magisterska) 2005 Tomasz Lesiński dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Sposoby przedstawiania ciała w wybranych dziedzinach fotografii (praca magisterska) 2005 Aleksandra Bergier prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Plac Trzech Krzyży w Warszawie jako przykład współczesnej miejskiej przestrzeni kulturowej (praca magisterska) 2005 Adam Burakowski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"Rudowłosa" - czarownica czy muza. Historyczna i kulturowa analiza symboliki i znaczeń (praca magisterska) 2005 Jagna Chmurzyńska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura audiowizualna jako hybryda współczesności (praca magisterska) 2005 Magdalena Szumna prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Baśń jako dziedzina badań socjologii i antropologii. Na przykładzie "Czarnoksiężnika z krainy Oz" (praca magisterska) 2005 Karolina Żyto prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Utracona kultura czyli zwolnienia grupowe pracowników (praca magisterska) 2005 Alina Błaszczyk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotyp Czechów wśród Polaków (praca magisterska) 2005 Joanna Kowalczyk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Liderzy partii pozaparlamentarnych. Studium Przypadku (praca magisterska) 2006 Agnieszka Bugaj-Podwójcic prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologia internetowych gier komputerowych (praca magisterska) 2006 Jakub Gumkowski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola spółdzielni socjalnych w polityce młodzieżowej regionu Veneto we Włoszech (praca magisterska) 2006 Małgorzata Zbyszewska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta popularna (praca magisterska) 2006 Dominika Łuczak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miejsce i rola centrów handlowych w życiu ludzi XXI wieku - analiza zachowań społecznych (praca magisterska) 2006 Monika Kowalczyk prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kultury w zrównoważonym rozwoju wsi. Studium przypadku (praca magisterska) 2006 Monika Mackiewicz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wirtualne światy słowa i obrazu. Analiza polskiego komiksu w internecie (praca magisterska) 2006 Marcin Rapacki-Trzos prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Różne oblicza miłości z perspektywy kontestacji i konformizmu. Analiza treści piosenek z lat 1945-2000 (praca magisterska) 2006 Konrad Wojciechowski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Style życia lansowane w warstwie ikonicznej wideoklipów. Analiza wybranych przykładów z muzyki pop (praca magisterska) 2006 Piotr Bartosiak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Debata o kwestii kobiecej w polskiej telewizji publicznej na podstawie wybranych programów z cyklu "Warto rozmawiać" i "Debata" (praca magisterska) 2006 Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaprogramowana dorosłość? Analiza procesu wchodzenia w dorosłość studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska) 2006 Kamila Kledyńska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Panna młoda za progiem. Analiza współczesnych ceremonii ślubnych z perspektywy rytuałów przejścia (praca magisterska) 2006 Agata Puławska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkohol i narkotyki w środowisku studenckim. Analiza danych ilościowych i jakościowych (praca magisterska) 2006 Klaudia Palczak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trajektoria i tożsamość w losach starych Niemców z Dolnego Śląska (praca magisterska) 2006 Bożena Pytel prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Antropologiczna analiza obrazu na przykładzie fotografii (praca magisterska) 2006 Paulina Jędrzejewska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie rzeczywistości społecznej przez trzeci sektor. Analiza reklam społecznych (praca magisterska) 2006 Katarzyna Pękacka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne w "aspołecznym" - analiza sytuacji bójki wśród młodzieży warszawskiej (praca magisterska) 2006 Szczepan Rożalski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaszybki. Analiza obrazu (praca magisterska) 2007 Aleksandra Merecz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świecki kult Jana Pawła II w Polsce (praca magisterska) 2007 Anna Buchner prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elity popkultury - na przykładzie fryzjerów stylistów (praca magisterska) 2007 Maria Wierzbicka prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontakt międzykulturowy organizacji pozarządowych z Obwodu Kaliningradzkiego i z Polski (praca magisterska) 2007 Maria Komorowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Typy odbioru radia i muzyki a problem gustu muzycznego (praca magisterska) 2007 Natalia Siódmak-Ryczkowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"To ptak! To samolot! To Supermen!". Mit superbohatera w kulturze masowej (praca magisterska) 2008 Artur Chojnacki prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura obnażania w obrazie współczesnej gimnazjalistki. Analiza przekazu ikonicznego profilu w portalu Grono.net (praca magisterska) 2008 Marta Nasiadek prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuchnia otwarta - gotowanie jako element stylu życia (praca magisterska) 2008 Olga Siara prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pocztówkowa Warszawa. Analiza świata przedstawionego na miejskiej karcie pocztowej (praca magisterska) 2008 Adam Sienkiewicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Modelowanie emocji przez kulturę w ujęciu nauk biologicznych i społecznych (praca magisterska) 2008 Franciszek Sobieraj prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
O komunikowaniu śmierci. Kulturowe funkcje kondolencji. Analiza wydań "Dziennika Bałtyckiego" z lat 1960-2005 (praca magisterska) 2008 Katarzyna Czech prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Organizacje pozarządowe w Warszawie angażujące młodzież ponadgimnazjalną. Motywacje działań (praca magisterska) 2008 Anna Chabiera prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między ludus a przemocą symboliczną. Gry interakcyjne młodzieży gimnazjalnej (praca magisterska) 2008 Katarzyna Kalinowska-Sinkowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ciało znaczące i znaczone w teatrze tańca (praca magisterska) 2008 Małgorzata Pianowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki śmierci w fotografii komercyjnej (praca magisterska) 2008 Jakub Świetlik prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja świata graczy na podstawie zasobów ikonograficznych gry "World of Warcraft" (praca magisterska) 2008 Anna Krakowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Łowickie granie. Badanie środowiska muzycznego w Łowiczu w latach 1953-2007 (praca magisterska) 2009 Jarosław Michalski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat odbity. Analiza porównawcza albumów fotograficznych (praca magisterska) 2009 Wiktoria Mockało prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Granice świata magii. Analiza i interpretacja wyników badań terenowych z Krościenka nad Dunajcem i okolic (praca magisterska) 2009 Katarzyna Żuchowicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trajektoria obcego (praca magisterska) 2009 Maria Piotrowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacje człowieka i architektury w przestrzeni Przyczółka Grochowskiego (praca magisterska) 2009 Oktawiusz Chrzanowski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość członków chóru gospel. Studium przypadku (praca magisterska) 2009 Aneta Kun prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Maxima cum laude? Znaczenie pracy magisterskiej i wykształcenia wyższego w opiniach studentów nauk społecznych wybranych polskich uczelni (praca magisterska) 2009 Katarzyna Duda prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkohol a praktyki kulturowe na Grochowie (praca magisterska) 2009 Marta Sęk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mapa Symboli Warszawy w relacjach jej mieszkańców (praca magisterska) 2009 Agnieszka Bobowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przebieg i warunki procesu akulturacji imigrantów w Polsce (praca magisterska) 2009 Małgorzata Szczepańska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzieżowe rozumienie pojęcia patriotyzmu na podstawie badań wśród uczniów gimnazjum (praca magisterska) 2009 Magdalena Jurewicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura organizacyjna firmy na przykładzie salonów Empik (praca magisterska) 2009 Marzena Grzybowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie nicków - antropologiczna analiza użytkowania (praca magisterska) 2009 Małgorzata Małocha prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samolotem podróżowaliśmy między dwoma kulturami. Przylecieliśmy w nocy, poszliśmy spać i jak rano obudziliśmy się byliśmy już w nowej kulturze (praca magisterska) 2009 Jakub Krajewski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wizerunku muzułmanów w prasie. Na podstawie analizy przekazów opisujących głośne akty terrorystyczne (praca magisterska) 2009 Paweł Stępniak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dom jako miejsce materialnej ekspresji mieszkańców (praca magisterska) 2010 Aleksandra Frontczak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kulturowe praktyki starzenia się kobiet (praca magisterska) 2010 Ewa Jarosz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ właściwości aplikacji więziotwórczych na cechy społeczności internetowych (praca magisterska) 2010 TomaszLuber prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuchnia polityczna (praca magisterska) 2010 Karolina Karpińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fotografia jako wizualny język turystyki opisujący innego (praca magisterska) 2010 Paulina Czarnecka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dlaczego tak poważnie? Antropologiczna analiza współczesnego błazna na przykładzie postaci Jokera występującej w filmach: Batman i Mroczny Rycerz (praca magisterska) 2010 Eliza Gryszko prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie tożsamości zbiorowej artystów podrywu w Polsce (praca magisterska) 2010 Marta Kotula prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fonosfera miasta Warszawy w ujęciu muzycznym jako odzwierciedlenie stylu życia jego mieszkańców (praca magisterska) 2010 Aneta Plewińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzorzec panieństwa w relacji trzech pokoleń kobiet (praca magisterska) 2010 Magdalena Paluch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miejsce Totartu na mapie kultury alternatywnej Polski lat 80. i 90. (praca magisterska) 2011 Paweł Gawlik prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza strukturalna bajki współczesnej (praca magisterska) 2011 Izabela Bąbiak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świnka morska - stereotyp kobiet studiujących na kierunkach zmaskulinizowanych (praca magisterska) 2011 Aleksandra Rogalska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pamięć i zapomnienie. Historia malborskich religii i cmentarzy (praca magisterska) 2011 Alicja Banna prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kicz w prasie kobiecej (praca magisterska) 2011 Marta Kochan prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcje ubiorów i strojów w autoprezentacjach studentów warszawskich uczelni (praca magisterska) 2011 Magdalena Stankiewicz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Studium zabawy na podstawie warszawskiego klubu (praca magisterska) 2011 Stanisław Winch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rekonstrukcja obrazu Romów. Analiza treści artykułów zamieszczonych w internecie w latach 2008 - 2010 (praca magisterska) 2011 Agnieszka Paduch prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poindustrialne przestrzenie miejskie. Analiza wybranych przypadków (paca magisterska) 2011 Mirosław Kaczmarek prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzory zachowań i regulatory przynależności wśród miłośników seriali nowej generacji (praca magisterska) 2011 Karolina Kopińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przestrzenie dzieciństwa w narracjach trzech pokoleń Polaków mieszkających na Litwie (praca magisterska) 2011 Iwona Świtaj prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przekaz tradycji w zmiennych kontekstach kulturowych. Na przykładzie społeczności wiejskiej spod Radomia (praca magisterska) 2012 Ilona Pietruszka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problem sekularyzacji w czterech ujęciach socjologicznych (praca magisterska) 2012 Adam Matuszczak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alea drogi jako sposób manifestowania swojej tożsamości (praca magisterska) 2012 Marcin Kaczor prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiana stylu życia od momentu, kiedy pojawia się dziecko (praca magisterska) 2012 Eliza Ochocka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wzór kulturowy współczesnego ojca (praca magisterska) 2012 Katarzyna Kotnowska-Boruc prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elementy jakości życia starych ludzi (praca magisterska) 2012 Anna Orłowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Strategie komunikacyjne warszawskich instytucji kultury w serwisie społecznościowym Facebook (praca magisterska) 2012 Katarzyna Matej prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kibice piłkarscy jako obiekt paniki moralnej (praca magisterska) 2012 Maciej Świątek prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prestiż zawodów a inne relacje uznania (praca magisterska) 2012 Magdalena Pancewicz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historie z życia wzięte - niezwykłe przygody zwykłych ludzi (praca magisterska) 2012 Mateusz Szymczycha prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
JA w poszukiwaniu partnera. Analiza ogłoszeń o charakterze towarzysko-matrymonialnym (praca magisterska) 2012 Monika Karkowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gra z zasadami: RPG w ujęciu koncepcji symulakrów (praca magisterska) 2012 Łukasz Kotlarski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza obecności trzeciego sektora w lokalnej prasie samorządowej (praca magisterska) 2012 Dorota Jankojć prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Performatywność rozmowy na przykładzie dwóch kultur. Analiza porównawcza konwersacji w kontekście polskim i włoskim (praca magisterska) 2012 Marta Szyszko prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"Dunskość" w duńskim filmie jako przykład banalnego nacjonalizmu (praca magisterska) 2012 Beata Głowacka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony