Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Wykluczenie mieszkaniowe w perspektywie wybranych czynników demograficznych (Praca magisterska) 2014 Robert Ołdak dr Krzysztof Tymicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wykluczanie społeczne nastolatków dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym (praca licencjacka) 2015 Alicja Żmijewska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wyjazdy Polaków do pracy sezonowej w Niemczech (praca magisterska) 2006 Berenika Poręba prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wygląd punków - próba interpretacji (praca magisterska) 2001 Joanna Diem dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Wychowanie w retrospekcji trzech pokoleń kobiet (praca magisterska) 2009 Małgorzata Deleżuch prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wychowanie małego dziecka w rodzinie. Style wychowawcze matek i ojców (praca licencjacka) 2012 Sylwia Kłosowicz-Jechowska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wychowanie dzieci - trudne i pasjonujące zadanie. "Superniania" - poradnik pedagogiczny czy reality show? (praca magisterska) 2009 Anna Kłokocka prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze (praca magisterska) 2008 Małgorzata Bagieńska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wybrane motywy macedońskiej tożsamości narodowej w dyskursie Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej (praca magisterska) 2010 Justyna Nowak brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wybrane modele komunikacyjne i edukacyjne i ich znaczenie w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym (praca licencjacka) 2010 Bartosz Szymański dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybrane metody klasyfikacji danych (Praca magisterska) 2004 Marek Młodożeniec dr Marek Styczeń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wybrane formy komunikowania się w internecie a relacje międzyludzkie (praca magisterska) 2008 Marta Pawelec prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybrane aspekty życia kobiet w okresie menopauzy (praca magisterska) 2006 Jadwiga Rambuszek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybrane aspekty zapobiegania przestępczości w Polsce (praca magisterska) 2005 Justyna Kruk prof. UW, dr hab. Andrzej Mościskier Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybrane aspekty zabawy w odgrywanie ról. Porównanie gracza i postaci (praca magisterska) 2008 Agata Żarnecka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybór tożsamości - przywilej czy obowiązek jednostki w społeczeństwie konsumpcyjnym (praca magisterska) 2007 Marta Szostak prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybór społeczny jako gra. Implementacja metod społecznego wyboru w teorii gier na przykładzie głosowania złożonego (Praca magisterska) 2001 Agnieszka Popko prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wybory konsumenckie nastolatków na rynku telefonii komórkowej (praca magisterska) 2010 Anna Jaglarska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wybitnie uzdolnieni uczniowie problemem społecznym (Praca magisterska) 2014 Anna Godziszewska dr hab. Marta Zahorska-Bugaj Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wszystko tam zostało. Łemkowski raj utracony (Praca magisterska) 2001 Agnieszka Kubica prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wszystkie maski Madonny. Analiza popkulturowego fenomenu królowej muzyki pop (praca magisterska) 2014 Kacper Bartosiak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wszelką rewolucje artystyczną wywołuje kawiarnia. Kulturotwórcza rola Klubokawiarni Chłodna 25 (praca magisterska) 2013 Daniel Przygoda prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska (praca magisterska) 2010 Błażej Olszewski prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Współpraca sektora obywatelskiego z samorządowymi władzami lokalnymi w powiecie sieradzkim (Praca magisterska) 2015 Mateusz Konieczny prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze Południe z Fundacją Dzieci Niczyje w realizacji programu Dobry Rodzic Dobry Start (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Wróblewska dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji (praca licencjacka) 2012 Magdalena Walma dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Zasady ogólne oraz praktyka na przykładzie ochrony zwierząt w Warszawie (praca licencjacka) 2013 Zuzanna Rejf dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w świetle teorii third-party government na przykładzie wybranych otwartych konkursów ofert w warszawskim Centrum Komunikacji Społecznej (praca magisterska) 2011 Szymon Wójcik dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny wymiar zadowolenia z pracy (praca licencjacka) 2011 Emilia Syta dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej (praca licencjacka) 2012 Joanna Mielko prof. dr hab. Wojciech Śleszyński Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Współczesny portret ojca (praca magisterska) 2013 Anna Jurczak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny obraz starości w reklamie telewizyjnej/internetowej (Praca magisterska) 2015 Iwona Szcześniak prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny mężczyzna. Oczekiwania mężczyzn wobec własnej płci (praca magisterska) 2010 Dominika Burczak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny menadżer (praca licencjacka) 2013 Aneta Haraburda dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny design - historia, rola gospodarcza, instytucje. Przykład Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (praca magisterska) 2011 Agnieszka Dobrzańska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Współczesne zwyczaje ślubne Polaków w ujęciu socjologii wizualnej (praca magisterska) 2012 Karol Zapała prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne związki partnerskie - analiza w kategoriach "czystej relacji" (praca magisterska) 2010 Izabela Kaczmarczyk prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne warszawskie legendy miejskie (praca magisterska) 2012 Joanna Goluch prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne teorie konfliktu wobec procesów w Irlandii Północnej (Praca magisterska) 2001 Joanna Klonder prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Współczesne teorie doboru partnerów. Hendrix, Bourdieu, Buss (praca licencjacka) 2012 Marta Czernicka dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne rodziny wielopokoleniowe - układ relacji wewnętrznych (praca magisterska) 2013 Magdalena Kopycińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne przeobrażenia systemu ról społecznych oraz zawodowych kobiet (praca magisterska) 2009 Joanna Gworek prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne procesy rozwodowe w Warszawie. Analiza socjologiczno-prawna (praca magisterska) 2005 Ewa Rudzka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Współczesne ojcostwo widziane z perspektywy młodych ojców małych dzieci (praca magisterska) 2012 Piotr Stachowiak prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim (praca licencjacka) 2012 Ewa Broniek dr hab. Barbara Cieślińska - Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Współczesne modele kariery zawodowej. Analiza preferencji i doświadczeń zawodowych informatyków (praca magisterska) 2013 Lidia Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne modele kariery zawodowej - model tradycyjny i model portfolio (praca licencjacka) 2011 Lidia Bogucka dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne migracje zagraniczne Białorusinów (Praca magisterska) 2003 Helena Szarkowska-Łysakowska dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Współczesne małżeństwa polskie w świetle koncepcji małżeństwa „jego” i „jej” Jessie Bernard (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Mikucka dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne Korporacje Akademickie na przykładzie Korporacji Akademickiej Arkonia (praca magisterska) 2007 Klaudia Kossakowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesne formy aktywności obywatelskiej na przykładzie blogów i Facebooka (praca magisterska) 2011 Katarzyna Dudzik dr hab. Grażyna Skąpska prof UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Współczesna tożsamość korporacyjna (Praca magisterska) 2004 Aldona Paciorek dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Współczesna tożsamość korporacyjna (praca magisterska) 2004 Aldona Paciorek dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Socjologii
Współczesna sztuka interaktywna w optyce wybranych teorii socjologicznych i antropologicznych (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Wysocka dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna rola ojca - uprawnienia pracowników ojców związane z rodzicielstwem (praca licencjacka) 2011 Anna Jurczak dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna rodzina irlandzkich travellerów a kształtowanie tożsamości travellerskiej (praca magisterska) 2010 Edyta Radzewicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna polska bezdomność (próba charakterystyki zjawiska) (praca magisterska) 2006 Łukasz Kiciński prof. UW, dr hab. Andrzej Mościskier Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna Polonia bułgarska - szkic socjologiczny (praca magisterska) 2010 Diliana Petrow prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna lewica i filozoficzne dziedzictwo Carla Schmitta. Wokół prac Chantal Mouffe i Giorgio Agambena (praca licencjacka) 2013 Jakub Krzeski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna kobieta: praca zawodowa i macierzyństwo (praca magisterska) 2007 Izabela Sławińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna kobieta wiejska w Polsce (praca licencjacka) 2014 Patrycja Mielcarz dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna ideologia relacji intymnych (Praca magisterska) 2004 Anna Ziółkowska prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Współczesna fotografia ślubna - przejaw indywidualnej kreacji czy pamiątka z ważnego rytuału? (praca magisterska) 2012 Renata Dusza prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wspólnota świadomych anorektyczek (Praca magisterska) 2014 Anita Szafranowska prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” w misji Kościoła katolickiego – studium socjologiczne Winnicy Warszawa (praca magisterska) 2014 Ewelina Pękała prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wspólnota Braci Taize – funkcje społeczne i religijne (Praca magisterska) 2001 Karolina Tańska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej (praca magisterska) 2007 Lucyna Sochańska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wsparcie rodzin weteranów wojskowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza (praca licencjacka) 2015 Łukasz Pawlak dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wróżby i przesądy w życiu współczesnych kobiet (praca magisterska) 2006 Olga (?) prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ zachowania czystości przedmałżeńskiej na funkcjonowanie związku małżeńskiego (praca magisterska) 2009 Agnieszka Boguń prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ wykształcenia na postrzeganie i odbiór reklamy (Praca magisterska) 2000 Rafał Leszczyński dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wpływ wybranych przekazów medialnych na kształtowanie postaw konsumpcyjnych (praca magisterska) 2009 Katarzyna Maciejewska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ właściwości aplikacji więziotwórczych na cechy społeczności internetowych (praca magisterska) 2010 TomaszLuber prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ traumy kulturowej pogłębianej mobbingiem na zmiany tożsamości nauczycieli i dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej im XY (praca magisterska) 2004 Agnieszka Radomyska prof.UW, dr hab. Barbara Fatyga Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ środowiska rodzinnego na młodzież uzależnioną od środków narkotycznych (praca magisterska) 2005 Anna Tomasik dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ środowisk szkolnych na socjalizację młodzieży (praca magisterska) 2006 Marek Szabrański prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ sportów ekstremalnych na rozwój kultury młodzieżowej na przykładzie snowboardingu (praca magisterska) 2012 Katarzyna Dejmek prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ społeczności internetowych na relacje międzyludzkie (praca licencjacka) 2010 Mateusz Piotrowicz dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na poczucie bezpieczeństwa jednostki (praca licencjacka) 2010 Zbigniew Godziński dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ rozłąki na komunikację w małżeństwie i wybrane funkcje rodziny (praca magisterska) 2007 Katarzyna Balawajder prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ rodziców na przekaz treści kulturowych skierowanych do dzieci (praca magisterska) 2007 Antonina Skrzypek prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ przynależności do subkultury hip-hopowej na tożsamość człowieka (praca licencjacka) 2014 Bartosz Kolenda dr Małgorzata Dmochowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Wpływ przestrzeni uniwersytetu na proces studiowania (praca magisterska) 2013 Dobromiła Deluga dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wpływ przekazu historii w edukacji szkolnej na spostrzeganie obecnych stosunków polsko-litewskich (praca magisterska) 2012 Natalia Szpurko prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ profrekwencyjnych kampanii społecznych na zachowania wyborcze Polaków (praca magisterska) 2012 Katarzyna Młynarczyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ procesów modernizacyjnych na sytuację kobiet na rynku pracy (praca licencjacka) 2013 Edyta Urbaniak dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ płci mediatora na proces mediacji (praca licencjacka) 2011 Anna Wielgus dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ osobowości na relacje międzyludzkie w organizacji zorientowanej na zysk (praca magisterska) 2010 Marcin Nagraba prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ oczekiwań eksperymentatora na zachowania badanych w eksperymencie (praca licencjacka) 2015 Jan Wróblewski dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ obowiązującej mody i procesu komercjalizacji na tradycyjne sensy zaślubin, wesele oraz celebrowanie tych uroczystości (praca magisterska) 2008 Monika Masztalerz prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ nowoczesnego marketingu na stereotypy w reklamach (Praca licencjacka) 2014 Jowita Ryczkowska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wpływ najbliższego środowiska na rozwój syndromu współuzależnienia u kobiet z dużego i małego miasta (praca magisterska) 2006 Karina Więcek prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ mediacji rodzinnej w sprawach okołorozwodowych na utrzymanie więzi rodzicielskich (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Smolińska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ lokalnej rozgłośni radiowej na poczucie tożsamości mieszkańców - na przykładzie Radia RSC w Skierniewicach (praca magisterska) 2010 Nikolina Zuchora prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ kultury zachodniej na tożsamość językową. Analiza angielskich i arabskich strategii komunikacyjnych w korespondencji biznesowej w języku angielskim (praca magisterska) 2005 Magdalena Konon dr Urszula Okulska-Łukawska Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wpływ kultury na kobiecą seksualność (praca magisterska) 2010 Magdalena Litwiniuk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ konsumpcjonizmu na kulturę ponowoczesną. (W oparciu o poglądy i twórczość Zygmunta Baumana) (praca magisterska) 2011 Ewa Łada prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ konsolidacji własnościowej na rynku medialnym na lokalne stacje radiowe (praca magisterska) 2009 Michał Wiśniewski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ internetu na przemiany więzi międzyludzkich na podstawie analizy serwisów społecznościowych (praca magisterska) 2011 Ewa Argasińska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ internetu na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży (praca magisterska) 2013 Monika Szczepańska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony