Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Promotor Miejsce wydania
Polityka wobec imigrantów. Polityka kulturalna Malmö w latach 2011-2012 (praca magisterska) 2014 Jakub Jaworudzki dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zarządzanie sprzedażą aukcyjną na rynku dzieł sztuki w Polsce. Przykład Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. (praca magisterska) 2014 Marta Kluczewska dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Obraz sportu w reklamie - wyznaczniki sportu w świecie konsumpcji (praca magisterska) 2014 Magdalena Kłaput prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Słowak czy Spiszak lub Orawiak- tożsamość narodowa mniejszości słowackiej w Polsce w świetle przepisów prawa i wybranych instytucji kultury (praca magisterska) 2014 Piotr Kłosiewicz dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wpływ dwukierunkowości na zarządzanie organizacjami non profit promującymi polską kulturę w Wielkiej Brytanii (praca magisterska) 2014 Magdalena Kozioł dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - polski przykład innowacji społecznej (praca licencjacka) 2014 Maciej Szczechura dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mechanizm alokacji 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce z uwzględnieniem perspektywy porównawczej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne (praca licencjacka) 2014 Anna Konczewska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polska współpraca rozwojowa: relacje trzeciego sektora z administracją publiczną (praca licencjacka) 2014 Aleksandra Osuch dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuglarstwo jako element stylu życia (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Wawiórko dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idea wolności w perspektywie członków ruchu anty- ACTA (praca licencjacka) 2014 Antonina Łukasiewicz dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komiksy o superbohaterach jako mitologia współczesności (praca licencjacka) 2014 Zuzanna Bieńkowska dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko przemocy wobec dzieci w reklamach społecznych realizowanych w Polsce i krajach Europy Zachodniej (praca licencjacka) 2014 Katarzyna Radziejewska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Romowie - nasi sąsiedzi, przykład mniejszości etnicznej w Polsce. Elementy tradycji i współczesność (praca licencjacka) 2014 Magdalena Wawrów dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zabójstwo honorowe - definicja i zarys problemu (praca licencjacka) 2014 Justyna Grzelak dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość na sprzedaż. Kibice i fani piłki nożnej w świecie konsumpcji na przykładzie wybranych metod marketingowych stosowanych przez Legię Warszawa (praca licencjacka) 2014 Maciej Kośliński dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kim są ludzie ubodzy w Unii Europejskiej (praca licencjacka) 2014 Katarzyna Kozioł dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Moralność w biznesie (praca licencjacka) 2014 Iga Pilewska dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obserwacja meczu warszawskiej Legii (praca licencjacka) 2014 Natasza Rakowska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świat społeczny grafficiarzy (praca licencjacka) 2014 Jakub Żuk dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Erotyzacja spektakli kultury popularnej. Analiza badawcza kampanii reklamowych mody z lat 2003-2013 (praca licencjacka) 2014 Karolina Becker dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samoregulacja motywacji (praca licencjacka) 2014 Agata Zięba dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uwarunkowania biologiczne a społeczne konstrukty płci na przykładzie męskiej skłonności do agresji i dominacji w badaniach i literaturze (praca licencjacka) 2014 Piotr Popławski dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Trzecia fala ekonomii społecznej? Reguła wzajemności w praktyce (praca licencjacka) 2014 Anna Warwas dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Razem, czy osobno? Znaczenie współpracy w ramach trzeciego sektora (praca licencjacka) 2014 Klaudia Hernik dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praca mobilna – możliwość czy konieczność? (praca licencjacka) 2014 Dominika Kowalska dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko samookaleczania się i autoagresji w instytucjach totalnych, na przykładzie osadzonych w zamkniętych zakładach karnych i aresztach śledczych w Warszawie (praca licencjacka) 2014 Natalia Naklicka dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seksualizacja ubioru na przykładzie dziewcząt w szkole podstawowej (praca licencjacka) 2014 Anna Ochap dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Czynniki skutecznego działania młodzieżowych rad gmin, miast i powiatów (praca licencjacka) 2014 Jakub Radzewicz dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przysposobienie w świetle współczesnych przemian społecznych (praca licencjacka) 2014 Anna Chwedczuk-Szulc dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miłość jako przedmiot badań nauk społecznych (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Góra dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Partycypacja kobiet w polskiej polityce na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2011 roku (praca licencjacka) 2014 Karolina Kałużyńska dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w mediach - wybrane wizerunki i społeczne konsekwencje ich funkcjonowania w świecie medialnym (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Korczyńska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Anomalie racjonalności w procesach decyzyjnych (praca licencjacka) 2014 Patrycja Paćkowska dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pornografizacja rzeczywistości we współczesnej kulturze popularnej (praca licencjacka) 2014 Anna Stańczak dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mity i rzeczywistość edukacji seksualnej (praca licencjacka) 2014 Aleksandra Zalewska-Królak dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
„Moda na modę” we współczesnym świecie konsumpcyjnym (praca licencjacka) 2014 Marianna Batorska dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fani mangi i anime – grupa, subkultura czy postsubkultura (praca licencjacka) 2014 Jolanta Jabłecka dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nieodpłatna praca kobiet - jej obraz oraz zmiany na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat (praca licencjacka) 2014 Magda Konopka dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Relacja dziecka i przybranego rodzica w rodzinie zrekonstruowanej (praca licencjacka) 2014 Justyna Porzezińska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet jako narzędzie poszukiwania pracy w społeczeństwie informacyjnym (praca licencjacka) 2014 Anna Ratajczak dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Proces i obszary przemian tradycyjnej włoskiej rodziny- wybrane zagadnienia (praca licencjacka) 2014 Agata Sucharska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zawodu ratownika górskiego na przykładzie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (praca licencjacka) 2014 Elwira Wilczek dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Praca czy rodzina? Dylemat współczesnej kobiety wobec iluzji partnerstwa (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Ząbek dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia jako szansa na lepsze godzenie życia zawodowego z osobistym (praca licencjacka) 2014 Justyna Pucek dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawskie kawiarnie lokalne. Zjawisko kawiarnianości i funkcjonowanie kawiarni lokalnych (praca licencjacka) 2014 Piotr Brzeziński dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Seryjni mordercy: przestępcy czy ikony popkultury? (praca licencjacka) 2014 Cezary Klimkowski dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dom a niedom. Akceptacja tymczasowości czy dążenie do udomowienia w zróżnicowanych praktykach zamieszkiwania warszawskich studentów-migrantów (praca licencjacka) 2014 Magda Motrenko dr Aleksandra Herman Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
„Aniołkowe mamy” w poszukiwaniu utraconej tożsamości rodzicielskiej. Analiza wpisów na forum internetowym poronienie.pl (praca licencjacka) 2014 Dominika Piskorska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przestrzeń czasu wolnego warszawskiej klasy kreatywnej (praca licencjacka) 2014 Katarzyna Puchta dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość mężczyzny w kontekście zmian stereotypu płci społeczno-kulturowej (praca licencjacka) 2014 Weronika Wyrzykowska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Medycyna naturalna a holistyczna koncepcja zdrowia. Analiza socjologiczna (praca licencjacka) 2014 Urszula Stempel dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzeczywisty i symboliczny wymiar Mizrachijskości i Aszkenazyjskości we współczesnym Izraelu (praca licencjacka) 2014 Teodor Kojło dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowy feminizm na rynku polskim (praca licencjacka) 2014 Magdalena Kucińska dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przekaz podprogowy w kulturze masowej. Analiza wybranych badań z zakresu percepcji peryferyjnej (praca licencjacka) 2014 Paula Wardęga dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek reprezentacji narodowej w Gazecie Wyborczej przed i po EURO 2012 – analiza porównawcza (praca licencjacka) 2014 Mikołaj Mańko dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tak się surfuje! Sposoby i powody korzystania z Internetu wśród studentów (praca licencjacka) 2014 Filip Synkiewicz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz społeczeństwa w reklamach społecznych i komercyjnych (praca licencjacka) 2014 Anna Pałgan dr Robert Sobiech Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Źródła i treść stereotypów narodowych w krajach byłej Jugosławii na podstawie analizy serbskich, chorwackich i bośniackich dowcipów narodowościowych (praca licencjacka) 2014 Milena Błahuta dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Religijne aspekty relacji kobiety i mężczyzny w nieformalnych związkach międzywyznaniowych (praca licencjacka) 2014 Urszula Izdebska-Tran dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świadomość uczestnictwa a jakość przebiegu aktu komunikacyjnego. Przegląd ewolucji koncepcji komunikacji w perspektywie produktywnego partycypowania w procesie wymiany informacji (praca licencjacka) 2014 Hubert Kośmider dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsumpcyjne aspekty funkcjonowania użytkowników portalu fellow.pl (praca licencjacka) 2014 Piotr Łaziuk dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna kobieta wiejska w Polsce (praca licencjacka) 2014 Patrycja Mielcarz dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczny kontekst przemian mody od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do II Wojny Światowej (praca licencjacka) 2014 Paulina Panasiuk dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wybranych przypadków nieuzasadnionego odbierania dzieci rodzicom (praca licencjacka) 2014 Justyna Piwowarczuk dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Obraz cielesności kobiet. Analiza badawcza wypowiedzi użytkowniczek forum internetowego (praca licencjacka) 2014 Angelika Szczepanik dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ponowoczesna wizja tożsamości jednostki a wykluczenie materialne (praca licencjacka) 2014 Wiktor Wojciechowski dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aprobata społeczna dla stosowania kar cielesnych w procesie wychowania – kara cielesna jako przejaw przemocy rodziców wobec dziecka (praca licencjacka) 2014 Milena Binduga dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczność rynku pracy - szanse i zagrożenia w odniesieniu do unijnych strategii na przykładzie Polski (praca licencjacka) 2014 Michał Buczek dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczność rynków internetowych sieci typu Darknet (praca licencjacka) 2014 Jerzy Afanasjew dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sąsiedztwo i typy relacji sąsiedzkich w dużych miastach (praca licencjacka) 2014 Marta Kucharska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko eurosieroctwa we współczesnej Polsce (praca licencjacka) 2014 Karolina Szuba dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy młodzieży studiującej wobec zwyczajów rodzinnych (praca licencjacka) 2014 Patrycja Potera dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko Dzieci Międzykulturowych – specyfika procesu socjalizacji (praca licencjacka) 2014 Zuzanna Wiśniewska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Narzędzia kontroli pracowników w korporacji (praca licencjacka) 2014 Małgorzata Ciepłota dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontrkultura – źródło New Age czy jej wypadkowa? (praca licencjacka) 2014 Aneta Radomska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Styl życia blogerek modowych (praca licencjacka) 2014 Natalia Dziążak dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Perswazja w listach pasterskich (praca licencjacka) 2014 Filip Dunin-Borkowski dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka i analiza kibiców piłki nożnej. Zwykły tłum, czy coś więcej? (praca licencjacka) 2014 Marcin Bratkowski dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w związkach międzykulturowych (praca licencjacka) 2014 Agata Czarniawska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pułapki i błędy psychologiczne w podejmowaniu decyzji na przykładzie historii Nicka Leesona, maklera banku Barings (praca licencjacka) 2014 Michał Wołczaski dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doradztwo zawodowe w Polsce - dawniej i dzisiaj. Analiza historyczna i socjologiczna (praca licencjacka) 2014 Andrzej Pichliński dr Adam Gałkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ciało jako tekst (praca licencjacka) 2014 Kamila Burzymowska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Świątynia lub agora. Czy we współczesnym muzeum historycznym jest miejsce na dyskusję? (praca licencjacka) 2014 Sylwia Stasiak dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczne aspekty wolontariatu (praca magisterska) 2014 Magdalena Borowska dr hab. Ireneusz Białecki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej. Metamorfozy w programach telewizyjnych (praca magisterska) 2014 Marta Ciach prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Humanizacja pracy. Diagnoza zjawiska na podstawie badania empirycznego (praca magisterska) 2014 Michał Koryciński prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wszystkie maski Madonny. Analiza popkulturowego fenomenu królowej muzyki pop (praca magisterska) 2014 Kacper Bartosiak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkoholizm kobiet na tle alkoholizmu mężczyzn (praca magisterska) 2014 Kamila Piasecka prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko współczesnego autostopu jako element alternatywnego stylu życia (praca magisterska) 2014 Monika Sybilska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Śmierć jako nieodłączny element muzyki rockowej (praca magisterska) 2014 Grzegorz Wilpiszewski prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polskie wokalistki jazzowe. Determinacja płci w aspekcie kształtowania kariery w środowisku muzyków jazzowych (praca magisterska) 2014 Małgorzata Blaszyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
To ile pani z tego opuści? - analiza interakcji konsumenckich zachodzących na bazarach i targowiskach (praca magisterska) 2014 Ewelina Czachowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jedzenie uliczne w Warszawie po II wojnie światowej (praca magisterska) 2014 Bartosz Szymański prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zmiany i trendy w kulturze jedzenia Polaków (studia przypadków) (praca magisterska) 2014 Daria Zychowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Cenzura i ograniczenie dostępu do danych w Internecie (praca magisterska) 2014 Przemysław Godlewski prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spory wokół pojęcia ludobójstwa (praca magisterska) 2014 Maria Maciejewska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu medialnego na przykładzie WOŚP i Jerzego Owsiaka w polskiej prasie (praca magisterska) 2014 Bartosz Amanowicz dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Totalitaryzm jako nowy porządek (praca magisterska) 2014 Piotr Górski prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowe Ruchy Społeczne - tryumf czy kryzys demokracji? Przypadek Occupy Wall Street na tle wybranych koncepcji społeczeństwa oraz doświadczenia Solidarności (praca magisterska) 2014 Anna Skórzyńska dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nienormalna choroba. O społecznej konstrukcji HIV i epidemii AIDS (praca magisterska) 2014 Paweł Matusz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony