Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Wpływ imprez integracyjnych na motywacje pracowników na przykładzie firmy zagranicznej działającej na terenie Polski (praca magisterska) 2005 Anna Jaskólska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ heteronormatywności na doświadczenia interpersonalne i relacje społeczne polskich lesbijek (na podstawie badań własnych) (praca magisterska) 2009 Maria Morawska prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ Facebooka na wizerunek małych i średnich przedsiębiorstw (praca magisterska) 2013 Korneliusz Smolik prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ Facebooka na budowanie kapitału społecznego – o podglądaniu, kasowaniu znajomych i załatwianiu spraw codziennych (Praca licencjacka) 2014 Magda Sowierszenko dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wpływ dwukierunkowości na zarządzanie organizacjami non profit promującymi polską kulturę w Wielkiej Brytanii (praca magisterska) 2014 Magdalena Kozioł dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wpływ doświadczenia niepłodności na życie. Autoportret kobiety niepłodnej (praca magisterska) 2011 Judyta Ziółkowska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ człowieka na sytuację na rynku pracy i na poglądy dotyczące funkcjonowania rynku pracy oraz kontrowersyjnych problemów społecznych. Analiza porównawcza w latach 1992-1993 i 1994-2000 (Praca magisterska) 2004 Adam Dutlinger dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wpływ cech przypisanych na osiągnięcia szkolne (Praca magisterska) 2001 Albert Izdebski prof. UW, dr hab. Michał Pohoski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Work czy travel? Oto jest pytanie. Weryfikacja amerykańskiego programu Work&Travel na gruncie polskim w roku 2005 (praca magisterska) 2006 Paulina Koszewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariusze w instytucjach kultury. Prawo, zarządzanie, organizacja. Przykładowe rozwiązania Małopolskiego Instytutu Kultury (praca magisterska) 2011 Kamila Kosmalska prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Wolontariusz – altruista czy egoista? (Praca magisterska) 2015 Magdalena Sakowska dr Mikołaj Lewicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wolontariat wśród młodych (praca licencjacka) 2012 Zuzanna Janowicz dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat w wybranych stowarzyszeniach i fundacjach Tomaszowa Mazowieckiego (praca magisterska) 2006 Patrycja Piwowar prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat w Polsce – próba diagnozy (praca licencjacka) 2010 Adam Kadenaci dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat sportowy na przykładzie Akademickiego Związku Sportowego (praca magisterska) 2013 Jan Korpak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat przedstawicieli cywilizacji atlantyckiej w Indiach. Analiza idei na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w Indiach w latach 2004-2005 (praca magisterska) 2006 Marek Pyz prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat jako narzędzie zmiany społecznej (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Stykowska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat jako doświadczenie zawodowe młodzieży (praca magisterska) 2010 Grzegorz Wilczek prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat Europejski? Realizacja celów programu na przykładzie działalności Europejskiego Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej (praca magisterska) 2008 Kinga Sokołowska prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat – prawo a praktyka (praca licencjacka) 2013 Marta Belter dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2013 Natasza Wdowicka dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolny związek czy małżeństwo - wybory życiowe młodych Polaków (praca magisterska) 2004 Maja Szulc prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Wolny dostęp do utworów muzycznych jako przykład wpływu internetu na współczesną twórczość muzyczną - w opinii warszawskich DJ-ów (praca magisterska) 2012 Paulina Gosk prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolność sumienia i wyznania. Religijność w Wojsku Polskim w latach 1980-2000 (Praca magisterska) 2002 Przemysław Kałuża prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wolność słowa mediów w polskich uwarunkowaniach prawnych (praca licencjacka) 2011 Adrian Komorowski dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolność słowa a ochrona uczuć religijnych w Polsce. Studium przypadku Doroty Nieznalskiej (praca magisterska) 2009 Mariusz Kuśniewicz dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolność i wiedza - aksjonormatywny wymiar wikipedii (praca magisterska) 2007 Julian Madej prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wokół problemu tożsamości homoseksualnej (Praca magisterska) 2004 Paweł Gala prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wokół pamięci zbiorowej Polaków deportowanych do Kazachstanu (praca magisterska) 2014 Aneta Obirek dr hab. Andrzej Bukowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wobec "przeciw-historii". Mordy i pogromy Żydów w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej we współczesnej polskiej pamięci zbiorowej i współczesnym dyskursie polskich elit symbolicznych (praca magisterska) 2011 Mateusz Magierowski dr hab. Marek Kucia prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wnętrza wsi popegeerowskiej w filmach Arizona oraz Pieniądze to nie wszystko – analiza semantyczna (praca licencjacka) 2011 Jakub Tajduś dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Władza i legitymizacja władzy w teoriach socjologicznych Niklasa Luhmanna i Jürgena Hebermasa (Praca magisterska) 2003 Jan Winczorek prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Władza i jej obraz w wybranych tekstach piosenek punk rockowych i hip hopowych (na podstawie analiz twórczości warszawskiego, ulicznego hip hopu okresu 1995-2004 i punk rocka okresu 1980-1989 (praca magisterska) 2006 Marta Ślendak prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizja rewolucji w wybranych dramatach współczesnych (praca magisterska) 2011 Joanna Baczyńska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizja miłości w oczach studentów Uniwersytetu Warszawskiego (praca licencjacka) 2011 Joanna Fijałkowska prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki uchodźców w polskiej prasie w latach 2003-2013 (praca magisterska) 2014 Nina Mocior dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki śmierci w fotografii komercyjnej (praca magisterska) 2008 Jakub Świetlik prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki kobiet w wybranych czasopismach dla mężczyzn oraz wizerunki mężczyzn w wybranych czasopismach dla kobiet (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Mikucka prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki kobiet w polskiej reklamie telewizyjnej i ich konsekwencje psychologiczne (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Śliwa dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki dziecka w Internecie na podstawie prywatnych stron domowych (praca magisterska) 2006 Karolina Pniewska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek żydów orientalnych w nurcie "burekas" kina izraelskiego (praca magisterska) 2009 Helena Tyszka prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu (praca magisterska) 2008 Anna Żur prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wizerunek USA według Polaków i Niemców (praca magisterska) 2008 Marta Sieniło prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Teramo w oczach ich studentów (praca magisterska) 2009 Jan Gałecki prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek reprezentacji narodowej w Gazecie Wyborczej przed i po EURO 2012 – analiza porównawcza (praca licencjacka) 2014 Mikołaj Mańko dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek regionu a tożsamość regionalna - między przeszłością a przyszłością. Przypadek francuskiej Owernii (praca magisterska) 2009 Jarosław Działek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wizerunek portalu społecznościowego Facebook w polskiej prasie (praca magisterska) 2013 Marta Grodzka prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek polskiej kobiety w Internecie stworzony na podstawie analizy najpopularniejszych portali (praca magisterska) 2008 Aleksandra Zaliwska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek polskiego biznesu w magazynie „Wprost” i „Polityka” (Praca magisterska) 2002 Karolina Majewska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wizerunek Polski z perspektywy PR (praca magisterska) 2007 Paulina Zwardoń prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek polityków w dzienniku "Fakt" w czasie kampanii wyborczej 2007 roku (praca magisterska) 2009 Michał Giersz prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek mężczyzny w ujęciu psychoewolucyjnym, a wizerunek prezentowany w wybranych pismach kobiecych (praca magisterska) 2007 Paweł Rek dr hab. Andrzej Mościskier Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek mężczyzny w prasie kobiecej, na przykładzie fotografii w Cosmopolitan i Przyjaciółce (praca licencjacka) 2013 Karolina Michalak dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek mężczyzny i wzory męskości we współczesnej reklamie w Polsce (Praca magisterska) 2014 Paulina Błażejewska dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wizerunek medialny obywateli Wielkiej Brytanii. Na przykładzie analizy artykułów zamieszczanych w gazecie "Fakt" (praca magisterska) 2012 Agata Gowans prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety we współczesnej prasie kobiecej na podstawie analizy czasopism „Glamour” i „Cosmopolitan” (praca licencjacka) 2012 Dorota Ksieniewicz dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w polskiej prasie kobiecej na podstawie czasopisma Bluszcz (Praca magisterska) 2015 Aleksandra Franas prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w polskiej popkulturze. Hip-hop a disco polo (praca licencjacka) 2012 Adela Ostaszkiewicz dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w mediach na przykładzie gazet "Elle" i "Pani" 2012 Daria Drelak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w mass mediach: reklama telewizyjna i prasowa (praca magisterska) 2008 Monika Niesłuchowska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w kulturze wizualnej polskiego socrealizmu (praca magisterska) 2013 Monika Piechota prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w czasopismach adresowanych do mężczyzn (praca magisterska) 2006 Agnieszka Muniak dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety - żony i matki wśród studentów uczelni warszawskich (praca magisterska) 2006 Sylwia Gąbicka prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet w wysokonakładowych tygodnikach opiniotwórczych na przykładzie „Polityki” i „Gościa Niedzielnego” (praca licencjacka) 2010 Małgorzata Radkowska dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej. Metamorfozy w programach telewizyjnych (praca magisterska) 2014 Marta Ciach prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet w portalach społecznościowych (praca magisterska) 2012 Dominika Bizon prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiet i sposób przedstawiania problemów społecznych dotykających kobiety w dziennikach typu tabloid. Analiza treści wybranych numerów Super Expressu i Faktu (praca magisterska) 2007 Joanna Dębek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiecego ciała i moda na bycie „fit” w kulturze popularnej w Polsce (Praca licencjacka) 2014 Magdalena Konecka dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wizerunek diabła w społeczeństwie polskim (praca magisterska) 2009 Katarzyna Pyszczek-Michalak prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek ciała ludzkiego w mediach i kulturze na przykładzie czasopisma „Bravo Girl!” (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Lipińska dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wirtualny świat nastolatków - znaczenie gier komputerowych (praca magisterska) 2013 Anna Piechutowska prof. dr hab. Anna Kwak w
Wirtualny kapitał społeczny (praca magisterska) 2012 Michał Kurzyk dr Barbara Worek Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wirtualne światy słowa i obrazu. Analiza polskiego komiksu w internecie (praca magisterska) 2006 Marcin Rapacki-Trzos prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wirtualne kawiarenki w świetle ponowoczesnych perypetii jaźni (Praca magisterska) 2002 Maciej Zbyszewski dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Windsurfing - między subkulturą zaangażowania a komercjalizacją (praca licencjacka) 2010 Wiktoria Boszko dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więź mieszkańców a potencjał rozwojowy województwa (praca magisterska) 2008 Marcin Krawczyk brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Więzi społeczne w przestrzeni wirtualnej - społeczności czy sieci? Teorie H. Rheingolda, B. Wellmana i współczesne badania (praca licencjacka) 2011 Marcin Bartosiewicz dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więzi społeczne w płynnej nowoczesności (Praca magisterska) 2015 Monika Auch-Szkoda dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więzi społeczne działaczy młodzieżówek partyjnych (Praca magisterska) 2003 Anna Małysz dr Cezary Trutkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Więzi sąsiedzkie na osiedlu zamkniętym Marina Mokotów - studium przypadku (praca magisterska) 2011 Anna Bobel prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więcej niż maraton - potencjał więziotwórczy amatorskich grup rowerowych (praca magisterska) 2009 Paweł Sieczkowski dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wieś i rolnictwo od tradycji do ponowoczesności. Koncepcje rozwoju wsi i rolnictwa oraz przebieg tego procesu w Polsce (Praca magisterska) 2003 Marcin Hermanowicz prof. dr hab. Jerzy Wilkin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża (praca magisterska) 2002 Barbara Kozłowska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki (praca magisterska) 2002 Justyna Roszkowska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra (praca magisterska) 2002 Aneta Lenkiewicz prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie (praca magisterska) 2002 Magdalena Matys dr Zbigniew Suszczyński Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Wieloznaczność roli pedagoga szkolnego (Praca magisterska) 2014 Angelika Piechal dr hab. Marta Zahorska-Bugaj Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wielopokoleniowe domy. Analiza socjologiczna (praca licencjacka) 2015 Martyna Ragucka dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wielokulturowość i tożsamość- implikacji teorii nowoczesności Charlesa Taylora 2005 Małgorzata Zielińska dr hab. Marian Kempny Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Wielodzietne dobre domy. Funkcjonowanie wielodzietnych, wykształconych rodzin (Praca magisterska) 2015 Wioleta Wachulska prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wielkie centra handlowe stolicy – przykład „Janek” (Praca magisterska) 2001 Oktawia Wróblewska prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współczesna promocja działalności charytatywnej (Praca magisterska) 2001 Katarzyna Kwiatkowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wiek w polityce personalnej (praca magisterska) 2008 Marta Żaboklicka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wiedza na sprzedaż. Zjawisko konsumpcji edukacji w teorii i praktyce szkolnictwa wyższego (Praca magisterska) 2014 Michał Włodarczyk dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wieczory panieńskie w perspektywie tradycyjnej i współczesnej (praca magisterska) 2009 Hanna Kopeć prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wieczory panieńskie - obyczaje dawne i współczesne (praca magisterska) 2009 Agnieszka Jajor prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wiara, Muzyka, Identyfikacja - Elementy Islamu w hip hopie w perspektywie konstruktu tożsamościowego Afroamerykanów (praca magisterska) 2009 Michał Oparowski brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wgierski Park Narodowy a jego mieszkańcy (praca magisterska) 2008 Krzysztof Kurak prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wesela na wsi. Kontynuacja czy zanik zwyczajów (praca magisterska) 2011 Małgorzata Adamczyk prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wegetarianizm. Społeczny i etyczny wymiar zjawiska (praca magisterska) 2012 Alicja Szepietowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony