Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Promotor Miejsce wydania
Beloved Toni Morrison: studium intersubiektywności (Praca magisterska) 2016 Alicja Dewor prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi wykształceni z wiejskich ośrodków i ich przekonania – pod naporem dużego miasta w ponowoczesnym świecie (w świetle wywiadów przeprowadzonych w Warszawie i Łodzi 2014-2015) (Praca magisterska) 2016 Sylwia Chudzyńska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
"A dzisiaj niejeden wspomina te czasy. Niejeden powiada – komuno wróć!” Edward Gierek w pamięci zbiorowej Polaków (praca licencjacka) 2015 Maria Dybcio dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie towarzyskie i sposób spędzania wolnego czasu przez partnerów związków nieformalnych (praca licencjacka) 2015 Marta Dudek dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wsparcie rodzin weteranów wojskowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza (praca licencjacka) 2015 Łukasz Pawlak dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Znaczenie rytualizacji życia w funkcjonowaniu rodziny z problemem alkoholowym (praca licencjacka) 2015 Piotr Wiśniewski dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowy styl życia osób starszych (praca licencjacka) 2015 Julia Sobolewska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wykluczanie społeczne nastolatków dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym (praca licencjacka) 2015 Alicja Żmijewska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje kobiet w dobie ponowoczesności. Uwarunkowania migracyjne, przeszkody integracyjne oraz metody ich niwelowania (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Cuber dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komunikacja werbalna i niewerbalna w działaniach marketingu politycznego (praca licencjacka) 2015 Agnieszka Paczuska dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwój instytucji mediacji rodzinnej w Polsce (praca licencjacka) 2015 Weronika Murawska dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie na Powiślu. Zmiany przestrzenne w kontekście socjologii codzienności (praca licencjacka) 2015 Piotr Włodarczyk dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nierówności wśród kobiet i mężczyzn w chirurgii – zarys problemu (praca licencjacka) 2015 Magdalena Filipiak dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Długotrwałe kobiece związki miłosne oraz czynniki wpływające na ich trwałość (praca licencjacka) 2015 Joanna Urbanek dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy Polaków wobec kontrowersyjnych kwestii społecznych (praca licencjacka) 2015 Daniel Ignotas dr Robert Sobiech Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wielopokoleniowe domy. Analiza socjologiczna (praca licencjacka) 2015 Martyna Ragucka dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Propaganda w dobie postpolityki (praca licencjacka) 2015 Filip Brennek dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje w polskim prawie cywilnym – analiza funkcjonowania systemu (praca licencjacka) 2015 Paweł Kurkowski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Język w instytucji totalnej na przykładzie ,,lagerszprachy’’ w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski (praca licencjacka) 2015 Klaudia Chomicka dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kolektywizm i indywidualizm w aspekcie funkcjonowania w grupie, przywództwa oraz postrzegania czasu i przestrzeni (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Grabska dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Inicjatywa lokalna jako współczesna akcja społeczna (praca licencjacka) 2015 Małgorzata Łubik dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko konfliktu w bliskim związku (praca licencjacka) 2015 Barbara Tomala dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Powstawanie i kreowanie trendów w demokratycznym systemie mody (praca licencjacka) 2015 Daria Bartczak dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza porównawcza sposobów reklamowania produktów i usług na billboardach zlokalizowanych przy ulicy Modlińskiej i Alejach Jerozolimskich w Warszawie (praca licencjacka) 2015 Izabela Jachimczyk dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
„To była egzotyka” Moda lat 80. Z perspektywy mieszkanek Tomaszowa Mazowieckiego (praca licencjacka) 2015 Paulina Lipowska dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Święto May Day – analiza antropologiczna (praca licencjacka) 2015 Dorota Łubniewska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Cudowne ręce oddane tradycji - portret twórców ludowych regionu łowickiego (praca licencjacka) 2015 Monika Orlińska dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postrzeganie zdrady seksualnej przez kobiety i mężczyzn. Analiza wybranych mediów w perspektywie teorii ugruntowanej (praca licencjacka) 2015 Małgorzata Orłowska dr Aleksandra Herman Postrzeganie zdrady seksualnej przez kobiety i mężczyzn. Analiza wybranych mediów w perspektywie teorii ugruntowanej
Narracje o niepełnosprawności w filmach „Chce się żyć” i „Nietykalni” (praca licencjacka) 2015 Martyna Owczarek dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Państwo Islamskie. Fundamentalizm islamski-tradycja i współczesność (praca licencjacka) 2015 Robert Rybak dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przestrzenie Szpitala Psychiatrycznego opis na podstawie badań terenowych (praca licencjacka) 2015 Mariusz Sapieha dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria dysonansu poznawczego. Obszary zastosowań i główne modyfikacje (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Cherian dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Przejawy i konsekwencje komunikacji obrazowej w dzisiejszej kulturze: Analiza komunikacji internetowej (praca licencjacka) 2015 Karolina Grzenda dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jak przebiega uczenie się, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji Summerhill i Montessori (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Kaczmarek dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postrzeganie przestrzeni publicznej na przykładzie zrewitalizowanej ulicy Świętokrzyskiej (praca licencjacka) 2015 Lena Karzełek dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ruchy i inicjatywy sąsiedzkie – powrót do wspólnoty? (praca licencjacka) 2015 Laura Raczyńska dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza humoru w kontekście pięciu teorii socjologicznych (praca licencjacka) 2015 Piotr Szumowski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki kobiet w polskiej reklamie telewizyjnej i ich konsekwencje psychologiczne (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Śliwa dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stereotypowe oceny małżeństw z dużą różnicą wieku pomiędzy partnerami (praca licencjacka) 2015 Paulina Trochimiuk dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pracownik jako wartość przedsiębiorstwa. Współczesne narzędzia motywowania a wyzwania elastycznego rynku pracy (praca licencjacka) 2015 Julia Wojtyńska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wpływ oczekiwań eksperymentatora na zachowania badanych w eksperymencie (praca licencjacka) 2015 Jan Wróblewski dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rola kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy (praca licencjacka) 2015 Ilona Jasińska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w przemyśle farmaceutycznym (praca licencjacka) 2015 Anna Wolicka dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mikrokosmos Internetu – funkcjonalne aspekty medium w życiu codziennym polskich internautów (praca licencjacka) 2015 Magdalena Kujawa dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodość nie ma wieku - analiza sposobów nieporęckich seniorów na udaną starość (praca licencjacka) 2015 Karolina Bilińska dr Aleksandra Herman Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce: tradycje i rzeczywistość (praca licencjacka) 2015 Maciej Kostkiewicz dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsultacje społeczne jako narzędzie wzmacniania i upodmiotowienia społeczności lokalnej (praca licencjacka) 2015 Paulina Ludorf dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
O duchu kapitalizmu w Ameryce według Alexisa de Tocqueville'a i w odniesieniu do definicji Maxa Webera (praca licencjacka) 2015 Paweł Machowski dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo według Nowego Feminizmu. Ideał a praktyka społeczna (praca licencjacka) 2015 Alessandra Palomba dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość narodowa jednostki na przykładzie naturalizowanych sportowców w Polsce (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Rajewska dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Warszawscy buskersi - próba charakterystyki na przykładzie wybranej grupy muzyków ulicznych (praca licencjacka) 2015 Anna Złocka dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postrzeganie roli społecznej artystów w ujęciu teorii Floriana Znanieckiego – wyniki badań własnych (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Żaczek dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jako efekt paniki moralnej (praca licencjacka) 2015 Jakub Niedbałka dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zjawisko biedy dzieci polskich miast i wsi w czasach postkomunistycznych (praca licencjacka) 2015 Adrianna Kalinowska dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Crowdfunding a organizacje pozarządowe – społeczne i finansowe aspekty (praca licencjacka) 2015 Paulina Skorupińska dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aranżacja przestrzeni w komunikacji miejskiej i jej wpływ na zachowanie pasażerów oraz zachodzące między nimi relacje (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Wycech dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Manipulacje we współczesnych reklamach telewizyjnych (praca licencjacka) 2015 Maciej Martowski dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza poradników do uwodzenia dla mężczyzn w świetle teorii psychologii społecznej (praca licencjacka) 2015 Jakub Szymczuk dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Problem moralności w grach MMORPG (praca licencjacka) 2015 Karol Tomaszewski dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w mediach (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Bachta dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Emocje społeczne w pracy wyższej kadry kierowniczej. Studium socjologiczne (Praca magisterska) 2015 Marta Dratwa-Wasyłek prof. UW, dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Proces reformowania systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2013 wpływ reformy na stan finansów publicznych (Praca magisterska) 2015 Łukasz Dalecki prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Więzi społeczne w płynnej nowoczesności (Praca magisterska) 2015 Monika Auch-Szkoda dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gentryfikacja warszawskiej Pragi. Zmiany w przestrzeni miejskiej oczami mieszkańców dzielnicy (Praca magisterska) 2015 Anna Wałęsa dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność konsumencka seniorów – analiza prasowych przekazów reklamowych skierowanych do osób starszych (Praca magisterska) 2015 Paulina Mróz prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historia getta warszawskiego – w badaniu wiedzy i świadomości studentów Warszawy (Praca magisterska) 2015 Zuzanna Reif dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Celebryci – medialni ekshibicjoniści (Praca magisterska) 2015 Daria Biedrzycka prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskurs medialny wokół ustawy antydyskryminacyjnej – analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2015 Paulina Nowek dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Inskrypcje antysemickie w przestrzeni miejskiej: analiza i próba interpretacji (Praca magisterska) 2015 Marta Popławska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek kobiety w polskiej prasie kobiecej na podstawie czasopisma Bluszcz (Praca magisterska) 2015 Aleksandra Franas prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fandom jako współczesne nowoplemię. Socjologiczna analiza społeczności fanów zespołu muzycznego Hurts (Praca magisterska) 2015 Paulina Kałuska prof. UW, dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunki kobiet w wybranych czasopismach dla mężczyzn oraz wizerunki mężczyzn w wybranych czasopismach dla kobiet (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Mikucka prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Design zaangażowany jako pole społecznokulturowe w kontekście starzejącego się społeczeństwa (Praca magisterska) 2015 Natalia Hoffman dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca sektora obywatelskiego z samorządowymi władzami lokalnymi w powiecie sieradzkim (Praca magisterska) 2015 Mateusz Konieczny prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie młodych w małym mieście. Młodzi dorośli z Moniek o czasie wolnym, wykształceniu, pracy, religii i związkach (Praca magisterska) 2015 Magdalena Smoktunowicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Stand-up, czyli śmiech ponowoczesności nowa forma komediowa w perspektywie przemian społecznych (Praca magisterska) 2015 Magdalena Szczerbińska dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogerzy jako nowa grupa zawodowa (Praca magisterska) 2015 Katarzyna Wojtasik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny obraz starości w reklamie telewizyjnej/internetowej (Praca magisterska) 2015 Iwona Szcześniak prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Patriotyzm w ujęciu młodzieży klas maturalnych z miast i wsi (Praca magisterska) 2015 Kaja Kietlińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczenia i uczucia towarzyszące macierzyństwu (Praca magisterska) 2015 Marta Masłowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ach, te zdrady. Socjologiczna analiza zachowań w bliskim związku (Praca magisterska) 2015 Izabela Ostapowicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Pomoc społeczna z punktu widzenia pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (Praca magisterska) 2015 Anna Roszczyk prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Biegi górskie jako styl życia (Praca magisterska) 2015 Mateusz Zieliński dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza współczesnej mody dziecięcej na wybranych przykładach (Praca magisterska) 2015 Dorota Kasperek prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elementy znaczące ubioru a proces stratyfikacji społecznej (Praca magisterska) 2015 Anna Wawszkiewicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historia kultury muzyki elektronicznej - zjawisko rave we współczesnej Polsce (Praca magisterska) 2015 Rafał Tuzinowski dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dramat pt. reality show. Codzienne reality i producenckie show. Na podstawie Warsaw Shore Ekipa z Warszawy (Praca magisterska) 2015 Michael Kiliński prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zadowoleni prekariusze, czyli kto i dlaczego wśród współczesnych prekariuszy może być zadowolony ze swojego rynku pracy (Praca licencjacka) 2015 Iwona Bieniek dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przemiany polskiego hip-hopu w kontekście komercjalizacji i rozwoju Internetu (Praca licencjacka) 2015 Maciej Biernacki dr Mikołaj Lewicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Toy Story, czyli interakcje społeczne w pracy ekspedienta (Praca licencjacka) 2015 Marta Brzywczy dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mój sąsiad – nieboszczyk. O społecznym rozumieniu granicy cmentarza na przykładzie Bogusławic i Lubiaszowa (Praca licencjacka) 2015 Adrianna Drozdowska dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między porozumieniem a konfliktem. Dyskurs w „Debatach Trójstronnych” TVP INFO w perspektywie kryzysu w zinstytucjonalizowanym dialogu społecznym w Polsce (Praca licencjacka) 2015 Matylda Gałecka dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zaufanie w życiu szkolnym (Praca licencjacka) 2015 Kinga Gracka dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sposoby postrzegania „etniczności” wśród uczestników, muzyków i organizatorów festiwali etnicznych (Praca licencjacka) 2015 Agnieszka Jachowicz dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Technika randomized response jako alternatywna metoda badania kwestii drażliwych (Praca licencjacka) 2015 Urszula Jankowska dr hab. Jacek Haman Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Czym jest prekariat? Warunki niezbędne dla pojawienia się nowej klasy społecznej w Polsce (Praca licencjacka) 2015 Marta Jeżykowska dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Z ulicy do galerii, czyli o polskim street arcie na przykładzie grupy vle[v]net (Praca licencjacka) 2015 Agata Karwacka dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mity kina zombie: przedmieście jako centrum świata (Praca licencjacka) 2015 Teodor Klincewicz dr hab. Lech Nijakowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Karnizm, ideologia na talerzu (Praca licencjacka) 2015 Dominika Kowalska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Lustracja w Polsce. Analiza treści prasowych na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Dziennika. Polska, Europa, Świat” (Praca licencjacka) 2015 Jan Kujawski prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii

Strony