Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autor Promotorsortuj malejąco Miejsce wydania
Normy i zwyczaje związane z życiem parafii na przykładzie Bujakowa (praca magisterska) 2009 Joanna Kaim-Kerth brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Koncert jako rytuał (praca magisterska) 2013 Martyna Gabała brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Na co to komu? Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (praca magisterska) 2013 Kamil Kutowicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Student w sieci. Aktywność internetowa i typy użytkowników Internetu wśród krakowskich studentów (praca magisterska) 2009 Ewa Kubica brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wizerunek regionu a tożsamość regionalna - między przeszłością a przyszłością. Przypadek francuskiej Owernii (praca magisterska) 2009 Jarosław Działek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Kobiecość w pułapce ciała. Konstruowanie kobiecości przez transseksualistki w kontekście opozycji natura/kultura - analiza autobiografii (praca magisterska) 2009 Aleksandra Migalska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość i rola kobiety żydowskiej w Polsce na przykładzie Krakowa: perspektywa feministyczna (praca magisterska) 2009 Katarzyna Czerwonogóra brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Rola rugby w procesie konstruowania tożsamości etnicznej Maorysów z Nowej Zelandii (praca magisterska) 2009 Kajetan Cyganik brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Potrzeby religijne w procesie kształtowania tożsamości osób nienormatywnie zorientowanych seksualnie (praca magisterska) 2009 Iwona Zawisza brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość Beta Izraela. Między dyskursem koloru, religią i państwem (praca magisterska) 2009 Karolina Chodorowska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wiara, Muzyka, Identyfikacja - Elementy Islamu w hip hopie w perspektywie konstruktu tożsamościowego Afroamerykanów (praca magisterska) 2009 Michał Oparowski brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Aktywność społeczna i partycypacja obywatelska we wsi Radziechowy (praca magisterska) 2009 Michał Sapeta brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Wybrane motywy macedońskiej tożsamości narodowej w dyskursie Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej (praca magisterska) 2010 Justyna Nowak brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
SLOW FOOD - alternatywny sposób życia. Czym jest i dokąd zmierza współczesny ruch społeczny (praca magisterska) 2010 Marta Pachniewicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiego (praca magisterska) 2010 Magdalena Bartnik brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narodowa drugiego pokolenia migrantów z Polski w Niemczech na przykładzie Monachium (praca magisterska) 2010 Dagmara Furmańczyk brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość narodowa krakowskich studentów urodzonych w latach osiemdziesiątych XX wieku (praca magisterska) 2010 Małgorzata Kopecka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Żebractwo: wybór czy konieczność. Analiza losów żebraczych na podstawie badań empirycznych (praca magisterska) 2008 Marta Liberadzka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Styl życia oraz specyficzna percepcja rzeczywistości społecznej uczestników subkultury hardcore (praca magisterska) 2008 Marek Zbytniewski brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Młodzież licealna wobec wartości kultury polskiej. Próba diagnozy (praca magisterska) 2008 Ilona Supranowicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Więź mieszkańców a potencjał rozwojowy województwa (praca magisterska) 2008 Marcin Krawczyk brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Czy nowa tradycja? - o kulturotwórczej roli środowisk folkowych na przykładzie środowiska Orkiestry św. Mikołaja (praca magisterska) 2008 Agnieszka Szczur brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Przemiany w obrębie instytucji więzienia i ich konsekwencje dla funkcjonowania podkultury grypserskiej (praca magisterska) 2008 Dawid Głownia brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Charakter klubów muzycznych i kawiarni a style życia części mieszkańców Krakowa (praca magisterska) 2008 Monika Róg brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Społeczny, ekonomiczny i kulturowy kapitał Polaków migrujących do Irlandii (praca magisterska) 2008 Anna Modzelewska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Tożsamość partii lewicowych we współczesnej Polsce (praca magisterska) 2008 Arkadiusz Łukaszewicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Świadomość narodowa repatriantów z Kazachstanu - studium jednego przypadku (praca magisterska) 2008 Anna Szczurek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Między tradycją a współczesnością: korporacje akademickie w Niemczech i Polsce (praca magisterska) 2009 Kinga Mazur brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Funkcjonowanie mechanizmów partycypacji obywatelskiej w samorządzie lokalnym na przykładzie gminy Niepołomice (praca magisterska) 2009 Barbara Jasonek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Przemiany we współczesnej rodzinie: młodzi Polacy o bezdzietności z wyboru (praca magisterska) 2009 Katarzyna Tońka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Normy zachowania w przestrzeni publicznej miasta (praca magisterska) 2009 Katarzyna Domagała brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Aktywna starość widziana oczami studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na przykładzie badań własnych przeprowadzonych w Andrychowie (praca magisterska) 2009 Agnieszka Majeran brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Emo jako jeden z kształtujących się typów subkultury młodzieżowej w Polsce (praca magisterska) 2009 Marek Mroczek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Funkcja organizacji obywatelskich w procesie transformacji systemowej w Polsce (praca magisterska) 2009 Katarzyna Zawada brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Single life - zjawisko i jego przyczyny (praca magisterska) 2009 Barbara Jabłońska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Aktywizacja społeczności lokalnej jako sposób rozwiązywania problemów społecznych w Bytomiu. Na przykładzie działań Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu (praca magisterska) 2009 Agnieszka Wrześniak brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Perła z ziarenka piasku. Świat życia codziennego członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie w warunkach ponowoczesności (praca magisterska) 2009 Katarzyna Gruszczyk brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Niepełnosprawność intelektualna a wykluczenie społeczne. Ruch Olimpiad specjalnych jako przykład społecznej inkluzji (praca magisterska) 2012 Anna Stefanowska prof. UW dr hab. wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Praca licencjacka) 2012 Monika Olechno dr Urszula Abłażewicz-Górnicka - Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach (praca licencjacka) 2013 Karolina Czokajło dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych (praca licencjacka) 2013 Jarosław Gawryluk dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku (praca licencjacka) 2013 Diana Sochoń dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Kochańska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Dawid Sulkiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Anna Niewińska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim (praca licencjacka) 2013 Karolina Morusiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (praca licencjacka) 2014 Joanna Wąsik dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2014 Julita Rudziewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Dekarz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kreowanie wzorów osobowych i stylu życia przez polską prasę młodzieżową (praca magisterska) 2005 Katarzyna Pietrzak prof. dr hab. Janusz Adamowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Dziennikarstwa
Mediacje w sprawach karnych - idea, podstawy prawne i praktyka funkcjonowania (praca magisterska) 2007 Maria Bernat dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja społeczno-prawna uchodźców w Polsce. Opis i analiza na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (praca magisterska) 2008 Monika Wierkiewicz dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Służba cywilna w Polsce - nadzieja czy zagrożenie dla funkcjonowania administracji samorządowej (praca magisterska) 2008 Katarzyna Żuk dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika konfliktów organizacyjnych - mediacja jako skuteczne narzędzie zarządzania konfliktami (praca magisterska) 2008 Natalia Osica dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metody poszukiwania i selekcji pracowników na rynku pracy - próba analizy (praca magisterska) 2009 Tomasz Szczekowski dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Prawa Człowieka a praktyka ich przestrzegania w zakładach karnych - próba analizy socjologicznej (praca magisterska) 2009 Tomasz Pągowski dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Samorząd uczniowski w warszawskich liceach oczami swoich członków (praca magisterska) 2009 Dorota Górecka dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polskie ustawodawstwo narkotykowe a polityka redukcji szkód - próba analizy (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Postek dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Unia Europejska - instytucja i jej wizerunek w badaniach opinii publicznej (praca licencjacka) 2011 Agnieszka Damska dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ponowoczesny kanibalizm oka. Funkcje medialnych obrazów śmierci (praca licencjacka) 2011 Monika Mróz dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika zarządzania w NGO – casus Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (praca licencjacka) 2011 Małgorzata Stodulna dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików (praca licencjacka) 2011 Ewa Kołacz dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia (praca licencjacka) 2011 Izabela Michałek dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce (praca licencjacka) 2011 Dawid Kowalski dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucja mediacji w Polsce (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Dźwigalska dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Społeczna odpowiedzialność biznesu – podstawy teoretyczne, metodologia oraz implementacja w Polsce (praca licencjacka) 2012 Martyna Szyrle dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta na rynku pracy w Polsce – równość szans czy historycznie uwarunkowana niższość? (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Błocka - Sowińska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Narkotyki a współczesność: O prohibicji w perspektywie teorii strukturacji (praca licencjacka) 2012 Jakub Strebeyko dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce – geneza, działalność, rola (praca licencjacka) 2012 Elżbieta Uzarska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w zawodach prawniczych - próba analizy socjologicznej (praca magisterska) 2010 Marta Szczypiór dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesny menadżer (praca licencjacka) 2013 Aneta Haraburda dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zabójstwo honorowe - definicja i zarys problemu (praca licencjacka) 2014 Justyna Grzelak dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy z zastosowaniem mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów (praca magisterska) 2012 Justyna Korszeń dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Być sobą w społeczeństwie ponowoczesnym - analiza treści magazynu SENS w zakresie popularyzacji wzorów samorealizacji (praca magisterska) 2013 Eliza Kruszewska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w polityce - zasady etyki i Komisja Etyki Poselskiej (praca magisterska) 2013 Dawid Kowalski dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wizerunek służby cywilnej jako pracodawcy - analiza działań employer branding wybranych urzędów administracji rządowej (praca magisterska) 2013 Elżbieta Półtorak-Lipska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety prawniczki w serialach telewizyjnych (praca magisterska) 2014 Marta Soczewka dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Polityka państwa i organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa (praca magisterska) 2014 Aleksandra Zacharska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki zawodowe - pożądany czy niepotrzebny obrońca praw pracowniczych (praca magisterska) 2014 Anna Szachewicz dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety polskiego biznesu - analiza wizerunku kreowanego przez media prasowe (praca magisterska) 2014 Katarzyna Błocka-Sowińska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskurs medialny wokół ustawy antydyskryminacyjnej – analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2015 Paulina Nowek dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Biegi górskie jako styl życia (Praca magisterska) 2015 Mateusz Zieliński dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna rola ojca - uprawnienia pracowników ojców związane z rodzicielstwem (praca licencjacka) 2011 Anna Jurczak dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy (praca licencjacka) 2011 Sylwia Stachyra dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uprawnienia kobiet związane z macierzyństwem (praca licencjacka) 2011 Edyta Grabarczyk dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat wśród młodych (praca licencjacka) 2012 Zuzanna Janowicz dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polska reforma emerytalna w 1999 roku: przyczyny, założenia, konsekwencje (praca licencjacka) 2012 Karolina Ratyńska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat jako narzędzie zmiany społecznej (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Stykowska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji (praca licencjacka) 2012 Magdalena Walma dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Globalizacja a różnice kulturowe w sferze biznesu (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Kozioł dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uprawnienia rodzicielskie jako narzędzie ochrony praw matek i ojców w zatrudnieniu (praca licencjacka) 2012 Karolina Orzelska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt w zakładzie pracy. Perspektywa socjologiczna (praca licencjacka) 2013 Anna Chmura dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wolontariat – prawo a praktyka (praca licencjacka) 2013 Marta Belter dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Organizacja wolontariatu w instytucjach kultury w kontekście jego zaplecza ideowego i ryzyka wyzysku (praca licencjacka) 2013 Marta Sienkiewicz dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Cymborska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia – wybrane aspekty (praca licencjacka) 2013 Agata Opara dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mechanizm alokacji 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce z uwzględnieniem perspektywy porównawczej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne (praca licencjacka) 2014 Anna Konczewska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Polska współpraca rozwojowa: relacje trzeciego sektora z administracją publiczną (praca licencjacka) 2014 Aleksandra Osuch dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia jako szansa na lepsze godzenie życia zawodowego z osobistym (praca licencjacka) 2014 Justyna Pucek dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Identyfikacja kultury organizacji (Praca magisterska) 2000 Agnieszka Zalewska dr Jolanta Babiuch-Luxmoore Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii

Strony