KONTESTACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KONTESTACJA

Kontestacja, poddawanie w wątpliwość przyjętych poglądów lub zasad, zwykle okazywane w sposób manifestacyjny; zjawisko kontestacji pojawia się w ruchach religijnych, politycznych, w twórczości artystycznej lub w ruchach młodzieżowych. 

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.181.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KONTESTACJA

„Dla nas kultura i rewolucja jest tą samą rzeczą – stwierdza w wywiadzie przeprowadzonym w czasie wydarzeń majowych student Sorbony – każda kultura, prawdziwa kultura, naprawdę nowa, jest zawsze kontestacyjna. (…) Nasza rewolucja powinna być całkowicie różna od tych, które były, od rewolucji zbiurokratyzowanych, które prowadziły od śmierci sztuki do śmierci kontestacji”.

Źródło definicji (papierowe): Alfred Willener, L’image – action de la société, (w:) Aldona Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa: PIW, 1975, s.111.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit