ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.