SPROSTOWANIE (w retoryce)

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.