RENCISTA

Nazwa definicji: 
RENCISTA
Treść wpisu: 

definicja rekonstruowana

Osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Socjalnych - art. 4 pkt. 11 ustawy.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Prawnych
Dodane przez: 
Węzeł centralny