KOŁO (KLUB) W INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa definicji: 
KOŁO (KLUB) W INSTYTUCJI KULTURY
Treść wpisu: 

1) Zorganizowana grupa prowadząca systematycznie zajęcia o określonym profilu tematycznym w instytucji kultury, kierowana przez wykwalifikowanych pracowników tej instytucji. Koło (klub) terapeutyczny prowadzi stałą działalność na rzecz niepełnosprawnych i zagrożonych patologią społeczną.

Stan na: 23.11.2013 r. 

(Definicja ta jest taka sama jak definicja hasła "Klub" w Słowniku Pojęć GUS - BK)

2) Zorganizowana grupa prowadząca systematycznie zajęcia o określonym profilu tematycznym w instytucji kultury, kierowana przez wykwalifikowanych pracowników tej instytucji. Koło (klub) terapeutyczny prowadzi stałą działalność na rzecz niepełnosprawnych i zagrożonych patologią społeczną.

Stan na: 12.11.2015 r.

(Zmianie uległa nazwa definicji - BF)

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny