MAPA TEMATYCZNA

Nazwa definicji: 
MAPA TEMATYCZNA
Treść wpisu: 

Mapy tematyczne przedstawiają jeden lub kilka wybranych elementów przestrzeni geograficznej, zjawisk, procesów, ale też idee, hipotezy oraz rezultaty analiz i syntez. Treść map tematycznych obejmuje nie tylko wybrany zakres widzialnych i dających się pomierzyć obiektów, znajdujących się na powierzchni terenu, ale również cechy i właściwości wszystkich zjawisk i procesów, występujących na, pod i nad powierzchnią Ziemi, w tym również takich, których rozkład przestrzenny nie jest znany i zostaje ujawniony za pomocą wizualizacji kartograficznej. Przedstawiane mogą być zarówno pojedyncze zjawiska, ich poszczególne elementy lub aspekty, jak i grupy elementów lub zjawisk, ich struktura i związki między nimi, a także zmienność w czasie. Kryteria wyboru zakresu treści i sposób jej przedstawienia są zawsze podporządkowane wyraźnie określonemu przeznaczeniu mapy. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, ss. 19-20.
Dodane przez: 
Węzeł centralny