POTRZEBA KULTURALNA

Nazwa definicji: 
POTRZEBA KULTURALNA
Treść wpisu: 

Wg Pierre'a Bourdieu (1979): "(...)  potrzeby kulturalne są wynikiem edukacji: badania ankietowe pokazują, że wszelkie praktyki uczestnictwa w kulturze (uczęszczanie do muzeów, na koncerty, wystawy, praktyki czytania itd.) i upodobania w dziedzinie literatury, malarstwa i muzyki są ściśle związane z poziomem wykształcenia (mierzonym świadectwami szkolnymi lub liczbą lat studiów) i - w drugiej kolejności - z pochodzeniem społecznym."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Pierre Bourdieu , Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Warszawa:Scholar, 2005, s.19.
Dodane przez: 
Węzeł centralny