FESTIWAL

Nazwa definicji: 
FESTIWAL
Treść wpisu: 

Szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu.

 Stan na 13.11.2015 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny