DROGA

Nazwa definicji: 
DROGA
Treść wpisu: 

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdnipoboczachodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt[1].

Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym[2]. więcej

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny