CENA DETALICZNA

Nazwa definicji: 
CENA DETALICZNA
Treść wpisu: 
Stosowana jest przy sprzedaży detalicznej towarów i usług (w punktach sprzedaży detalicznej, w zakładach świadczących usługi dla ludności itp.). Różni się ona od ceny hurtowej o marżę detaliczną, przeznaczoną na pokrycie kosztów i wygospodarowanie zysku w jednostce handlu detalicznego (jednostce świadczącej usługi).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
Informacje na temat cen detalicznych towarów i usług uzyskuje się w drodze notowań cen wybranych towarów i usług prowadzonych przez ankieterów urzędów statystycznych w ok. 28 tys. punktów sprzedaży wybranych do badania na obszarze 209 rejonów badania cen. Zaleca się ankieterom notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży przez okres przynajmniej jednego roku. Uzupełniającym źródłem danych są cenniki, zarządzenia i decyzje w zakresie cen jednolitych, obowiązujących na terenie całego kraju lub jego części, wydawane przez organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Badaniem cen objętych jest ok. 1,7 tys. reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych. Ustalona centralnie lista towarów i usług objętych badaniem cen jest stała przez cały rok i obowiązuje wszystkie rejony badania cen. Z punktu widzenia charakteru opisu lista zawiera dwa rodzaje produktów: - opisane bardzo dokładnie, z podaniem konkretnych parametrów ściśle określających ich cechy, - stanowiące wąskie grupy asortymentowe, reprezentujące np. ubiory, bieliznę, obuwie itp., które są dostarczane na rynek w krótkich seriach. W zakresie tej grupy o wyborze konkretnego towaru decyduje ankieter.
Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny