PRAWO AUTORSKIE

Nazwa definicji: 
PRAWO AUTORSKIE
Treść wpisu: 

Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych - prawa majątkowe nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby.

 Stan na 26.10.2015 r.

 

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny