STATYSTYKA

Nazwa definicji: 
STATYSTYKA
Treść wpisu: 

"Statystyka może pomóc trafnemu i wnikliwemu myśleniu, lecz nie może go zastąpić."

Rodzaj słownika: 
Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 
Hubert M.Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN, 1977, s. 17.
Dodane przez: 
Węzeł centralny