TRUIZM KULTUROWY

Nazwa definicji: 
TRUIZM KULTUROWY
Treść wpisu: 

Wyrażenie, twierdzenie, sąd, przekonanie czy wierzenie, uwewnętrznione przez członków danej kultury i powszechnie akceptowane, nie poddawane osądowi i weryfikacji. Truizm kulturowy tworzony jest w obrębie obszarów zgody społecznej czy też wspólnoty rozumienia i współodczuwania, dlatego też często staje się bazą dla rozwoju bardziej skomplikowanych relacji i więzi interpersonalnych. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.230.
Dodane przez: 
Węzeł podlaski