TEORIA NAZNACZANIA SPOŁECZNEGO

Nazwa definicji: 
TEORIA NAZNACZANIA SPOŁECZNEGO
Treść wpisu: 

Teoria naznaczania społecznego - (teoria labelingu, teoria etykietowania, labeling) teoria powstawania dewiacji społecznych upatrująca ich zasadniczą genezę nie tyle w jednostkowych cechach biologiczno-osobowościowych, co raczej w konsekwencjach przypisywania jednostce przez otoczenie społeczne roli dewianta i wynikających z tej sytuacji sankcjach; dewiantem staje się więc człowiek, któremu została przypisana etykieta dewianta. Do klasyków teorii naznaczania społecznego należą: Edwin M. Lemert i Howard S. Becker.  

 (uwaga BF: w źródle błędnie przytoczone nazwisko Lemerta)

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1997, s.221.
Dodane przez: 
Węzeł podlaski