ETNOLOGIA

Nazwa definicji: 
ETNOLOGIA
Treść wpisu: 

Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze. Wymienione terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.  więcej 

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł pomorski