FILOZOFIA

Nazwa definicji: 
FILOZOFIA
Treść wpisu: 

Słowo filozofia (z greki φιλοσοφία  (…) dosłownie „umiłowanie mądrości”) oznacza aktywność i dziedzinę wiedzy istniejącą na Zachodzie od starożytności i przejawiającą się w pytaniach, w interpretacjach i refleksjach dotyczących świata i ludzkiej egzystencji. (…) Przypisuje się jej różne cele: poszukiwanie prawdy,  rozważania o dobru i pięknie, o sensie życia, o szczęściu. Jednakże w szerszym sensie polega ona na systematycznym ćwiczeniu się w myśleniu, w refleksji. Od początku nastawiona na dialog i ideowe spory, filozofia może być rozumiana także jako praktyka analizy, definiowania, tworzenia pojęć i namysłu nad nimi. więcej

Stan na 22.12.2013 r. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł centralny