KRONIKA

Nazwa definicji: 
KRONIKA
Treść wpisu: 

Kronika - (...) opis, zapis ważniejszych wydarzeń ułożonych według ich następstwa  (często nie wyjaśniający związku przyczynowego), w kolejności dat; średniowieczne kroniki świata, roczniki, kroniki narodowe dynastyczne; z greckiego chronika "roczniki" od chronos "czas".

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, ss. 541-542.
Dodane przez: 
Węzeł centralny