TEATR ULICZNY

Nazwa definicji: 
TEATR ULICZNY
Treść wpisu: 

Teatr uliczny – teatr dający pokazy i przedstawienia na zewnątrz tradycyjnych zabudowań miejskich: na ulicach, placach, rynkach, podwórzach (...) Chęć wyjścia poza budowlę teatralną wiąże się z pragnieniem bliższego zetknięcia się z odbiorcą, który, nie ma zwyczaju chodzenia do teatru (...). Współcześnie (...) teatr uliczny przejawia tendencję do pewnej instytucjonalizacji: organizowane są cykliczne festiwale (...) uczestniczy w oficjalnych uroczystościach miejskich. Zawsze jednak pozostaje wierny swojemu celowi, którym jest przeciwstawienie się i uniezwyklenie codzienności.

  

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s.542.
Dodane przez: 
Węzeł centralny