HOLIZM

Nazwa definicji: 
HOLIZM
Treść wpisu: 

Holizm (gr. hólos = cały, całkowity)

1. Nawiązująca do koncepcji → emergentyzmu i Bergsonowskiego → dynamizmu finalistyczna teoria rozwoju, traktująca wszechświat jako całość, na którą składają się rozwijające się dynamicznie części; wynikiem tej ewolucji są nowe części i nowe jakości (…).

2. Holizm m e t o d o l o g i c z n y (methodological holism) – kierunek postulujący rozpatrywanie zjawisk jako części jakiejś całości. Holistyczne podejście neguje w szczególności atomizowanie tych fragmentów rzeczywistości, które się odnoszą do organizmów żywych, a więc do zjawisk psychicznych i społecznych, do różnych form organizacji, ponieważ według holizmu zachowanie się składników czy ich natura tłumaczy się dopiero swoistością całości, którą tworzą, a która przekracza to, co ogranicza się do nich samych. Odmianami holizmu są m. in. → organicyzm, → psychologia postaci.

(drobne zmiany red. - AD)

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s. 347.
Dodane przez: 
Węzeł centralny