WYCHOWANIE ESTETYCZNE

Nazwa definicji: 
WYCHOWANIE ESTETYCZNE
Treść wpisu: 

Wychowanie estetyczne – jeden ze składników → wychowania i wielostronnego kształcenia, rozumiany jako ogół świadomych oddziaływań na wychowanka i jego działań własnych, w których wartości estetyczne  i artystyczne wykorzystuje się do pogłębiania życia uczuciowego, rozwoju aktywności twórczej i samoekspresji wychowanka oraz do umożliwienia mu kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki; niektórzy teoretycy utożsamiają wychowanie estetyczne z wychowaniem przez sztukę. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.468.
Dodane przez: 
Węzeł centralny