KINEZYKA

Nazwa definicji: 
KINEZYKA
Treść wpisu: 

Nauka o komunikowaniu się za pomocą gestykulacji i mimiki, oparta na założeniu, że ekspresja ciała (język ciała) jest przekazem znaczącym, podporządkowanym pewnemu – zależnemu od kultury – systemowi znaczeń. Kinezyka zajmuje się badaniami nad formami i funkcjami ekspresji indywidualnej, zależnościami między ekspresją cielesną i językową, rolą i naturą interakcji gestycznej w komunikowaniu się ludzi.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2009, s.139.
Dodane przez: 
Węzeł centralny