PERCEPCJA

Nazwa definicji: 
PERCEPCJA
Treść wpisu: 

[łac. perceptio = zbieranie, ujmowanie, poznanie] (...) 1. teoria poznania. Bezpośrednie i zarazem naoczne ujęcie poznawcze czegoś. Rozróżnia się: a) percepcję zewnętrzną – spostrzeganie, spostrzeżenie, b) percepcję wewnętrzną – poznanie, jakie podmiot uzyskuje poprzez akt świadomości w odniesieniu do własnych stanów i czynności wewnętrznych. 2. teoria poznania. Bezpośrednie, lecz nienaoczne ujęcie poznawcze czegoś, np. percepcja cudzych stanów psychicznych, lub naoczne w specjalnym znaczeniu, jak np. percepcja estetyczna (...). 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s.616.
Dodane przez: 
Węzeł centralny