PROCES SPOŁECZNY

Nazwa definicji: 
PROCES SPOŁECZNY
Treść wpisu: 

Wg Piotra Sztompki: "Pojęcie procesu służy do opisania ciągu, sekwencji następujących po sobie i przyczynowo uwarunkowanych zmian systemu (nazywamy je wtedy fazami lub etapami)."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Piotr Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, (w:) Joanna Kurczewska (red.), Zmiana społeczna, 1999, s. 42.
Dodane przez: 
Węzeł centralny