WYJAŚNIANIE

Nazwa definicji: 
WYJAŚNIANIE
Treść wpisu: 

Wg Stefana Nowaka (1970): "Wyjaśnić jakieś zdarzenie to tyle, co podać taki zespół twierdzeń, z których logicznie wynika zdanie stwierdzające zajście wyjaśnianego zdarzenia lub opisujące wyjaśniane własności interesującego nas przedmiotu. Zespół twierdzeń wyjaśniających tę własność lub zdarzenie powinien składać się przy tym z dwóch kategorii zdań, a mianowicie: a) z pewnych zdań ogólnych mających kształt okresu warunkowego (lub dających się do takiej postaci sprowadzić), w których następniku figuruje zdanie stwierdzające zajście zdarzenia wyjaśnianego lub opisujące wyjaśniane własności; b) z pewnych zdań stwierdzających, iż zaszły zdarzenia oznaczane przez poprzedniki tych zdań ogólnych. Wyjaśnianie przebiegające wedle tego schematu nazywamy wyjaśnieniem nomologiczno-dedukcyjnym (...)".

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, s.326.
Dodane przez: 
Węzeł centralny