KOMENTARZ

Nazwa definicji: 
KOMENTARZ
Treść wpisu: 

Wg  Erica Donalda Hirscha (1967): " Rozumienie, interpretacja, ocena i krytyka stanowią funkcje odrębne, o odrębnych wymogach i celach. Ze są zawsze współobecne w każdym publikowanym komentarzu i że zawsze wzajemnie na siebie oddziaływują - o tym trzeba po prostu pamiętać."

Rodzaj słownika: 
Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 
E.D. Hirsch, Rozumienie, interpretacja i krytyka, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s.203.
Dodane przez: 
Węzeł centralny